ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

11 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัดน้ำฝน

ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะ​กวาด​น้ำ​ออก​จาก​กระจก​หน้า​และ​กระจกหลัง โดย​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​ร่วมกับ​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด เพื่อทัศน​วิสัย​ที่​ชัดเจน​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่ ใบ​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​และ​กระจก​หลัง​สามารถ​เปลี่ยนได้

video

การ​ส่ง​ข้อมูล​ระหว่าง​รถ​กับศูนย์บริการ

ท่าน​สามารถ​ลด​เวลา​ที่​ต้อง​ใช้​ใน​การ​นำ​รถ​เข้า​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้​จอง​เวลา​ไว้​ให้​สั้น​ลง​ได้ โดย​การ​ส่ง​ข้อมูล​การ​ตรวจสอบ​ปัญหา​ในทันที​ที่​รถ​ไป​ถึงศูนย์บริการ ข้อมูล​นี้​สามารถ​ส่ง​ได้​อย่าง​ง่ายดาย​โดย​การ​เลือกตัวเลือก Automatically connect when I arrive ใน​มุมมอง​การ​ตั้ง​ค่า​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

video

การ​จอง​เวลา​เข้า​รับ​บริการ​และ​การซ่อม

จัดการ​ข้อมูล​การ​เข้า​รับบริการ​, การ​ซ่อม และ​การ​จอง​เวลา​โดยตรง​จาก​รถ​แบบ​ออนไลน์​ของท่าน ข้อมูล​จะ​มี​การ​จัดการ​ในแอพ Car status ซึ่ง​จะ​ถูก​เปิด​จาก​มุมมอง​แอพ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

การ​อัพเดตระบบ

การ​อัพเดต​ระบบ​ใช้​สำหรับ​ส่วนประกอบ​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต และ​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​ของรถ ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ซอฟต์​ของ​ระบบ​พร้อม​ให้บริการ ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​อัพเดต​ทั้งหมด​ใน​คราว​เดียว หรือ​อัพเดต​ที​ละ​รายการ​ก็ได้

การ​บริการ​ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น

การ​อัพเดต​แบบรีโมต

ระบบ​ของ​รถ​หลายๆ ระบบ​สามารถ​อัพเดต​ได้​จาก​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ผ่าน​ทางการออนไลน์

การ​เปิด​และ​การ​ปิด​ฝา​กระโปรงหน้า

ฝา​กระโปรง​หน้า​สามารถ​เปิด​ขึ้น​โดย​ใช้​มือ​จับ​ใน​ห้อง​ผู้โดยสาร และ​มือ​จับ​ที่​ด้านล่าง​ฝา​กระโปรงหน้า

ใบ​ปัด​น้ำฝน​อยู่​ใน​ตำแหน่งบริการ

ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะต้อง​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​การ​บริการ สำหรับ​การ​ดำเนินการ​อย่างเช่น การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน เป็นต้น

สถานะ​ของรถยนต์

สถานะ​ทั่วไป​ของ​รถยนต์​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง พร้อม​กับ​ช่วงเวลา​การ​จอง​เวลา​เข้า​รับบริการ

ยก​รถขึ้น

สิ่ง​สำคัญ​เมื่อย​กรถ​ขึ้น​ก็​คือ จะต้อง​ขึ้น​แม่​แรง​ของ​รถ​หรือ​แม่​แรง​ของศูนย์บริการ/ร้าน​ซ่อม​ใน​จุด​ที่​กำหนด​ไว้​ซึ่ง​อยู่​ใต้​ท้องรถ

โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอลโว่

เพื่อให้​รถยนต์​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​น่า​ไว้วางใจ​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน