การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

ยก​รถขึ้น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สิ่ง​สำคัญ​เมื่อย​กรถ​ขึ้น​ก็​คือ จะต้อง​ขึ้น​แม่​แรง​ของ​รถ​หรือ​แม่​แรง​ของศูนย์บริการ/ร้าน​ซ่อม​ใน​จุด​ที่​กำหนด​ไว้​ซึ่ง​อยู่​ใต้​ท้องรถ

สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ควบคุมระดับ*, ระบบ​กัน​สะเทือน​ด้วยอากาศ (ถ้า​ติดตั้งไว้) จะต้อง​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​นี้​ก่อนที่​จะ​ยก​รถขึ้น ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง:

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด My CarSuspension

เลือก Deactivate Suspension & Leveling Control

บันทึก

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เฉพาะ​แม่​แรง​ของ​รถ​รุ่นดังกล่าว หาก​เลือก​แม่​แรง​อื่น​ที่​นอกเหนือจาก​ที่​วอล​โว่​แนะนำ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​การ​ใช้​งาน​ที่มา​พร้อม​กับอุปกรณ์

P5-1617-S90 Hoisting points

รูป​สามเหลี่ยม​ใน​ฝา​ปิด​พลาสติก​จะ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของ​จุดยก (ทำ​เครื่องหมาย​ไว้​เป็น​สีแดง)

ถ้า​ยก​รถ​โดย​ใช้​แม่​แรง​ของ​ศูนย์บริการ จะต้อง​ขึ้น​แม่​แรง​ที่​จุด​ยก​รถ​จุด​ใด​จุดหนึ่ง ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า แม่​แรง​ของ​ศูนย์บริการ​จัด​วาง​อยู่​ใน​ลักษณะ​ที่​รถ​ไม่​สามารถ​เลื่อน​ไถล​ออก​จาก​แม่​แรงได้ ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า แผง​ยก​มี​แผ่น​รอง​ยาง​ติดตั้ง​อยู่ เพื่อให้​รถ​อยู่​นิ่ง​และ​ไม่ได้​รับ​ความเสียหาย ใช้​ที่ตั้ง​เพลา​รถ​หรือ​อุปกรณ์คล้ายคลึง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่