การ​ดูแล​รักษารถ

การ​ซ่อม​ความ​เสียหาย​ของสี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อ​ซ่อมแซม​ความ​เสียหาย​ของ​สี รถ​จะต้อง​สะอาด แห้ง และ​มี​อุณหภูมิ​เกินกว่า 15 °C

P5-1507-Repairing stone chips

ติด​เทป​ปิด​กัน​เปื้อน​บน​พื้นผิว​ที่เสียหาย จากนั้น​ดึง​เทป​ออก​เพื่อให้​สะเก็ด​สี​ที่​ติด​ค้าง​อยู่​หลุดออกมา

ถ้า​ความ​เสียหาย​ลึก​จนถึง​เนื้อ​เหล็ก ให้​ใช้​สี​รองพื้น ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสียหาย​ของ​ผิวหน้า​พา​สติก ควร​ใช้​สี​กาว​รอง​พื้น​เพื่อให้​ได้ผลดีขึ้น - ให้​ฉีด​สเปรย์​ลง​บน​ฝา​ของ​กระป๋อง​สเปรย์​แล้ว​ใช้​แปรง​ปัดเบาๆ

ถ้าจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายแบบละเอียดมากขัดเบาๆ เฉพาะตำแหน่ง (เช่น ถ้ามีขอบคมรอบๆ บริเวณที่เสียหาย) ก่อนที่จะทำสี พื้นผิว​จะต้อง​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ให้​ทั่ว​และ​ทิ้ง​ไว้​ให้แห้ง

คน​สี​รอง​พื้น​ให้​เข้า​กัน​ดี และ​แต้ม​สี​รอง​พื้น​ให้​ทั่ว​บริเวณ​โดย​ใช้​พู่กัน​เนื้อละเอียด​, ก้าน​ไม้​ขีด หรือ​วัสดุ​ที่คล้ายกัน เมื่อ​สี​รอง​พื้น​แห้ง​แล้ว ให้​ทา​ซ้ำ​โดย​ใช้​สี​เคลือบ​หลัก​และ​สี​เคลือบใส

สำหรับ​รอย​ขีด​ข่วน ให้​ใช้​ขั้นตอน​เดียวกัน​กับ​ที่​อธิบาย​ไว้​ข้างบน แต่​ให้​ใช้​เทป​ปิด​รอบ​พื้นผิว​ที่​เสียหาย เพื่อ​ป้องกัน​งาน​สี​ที่​ไม่เสียหาย

ปากกา​แต้ม​สี​และ​สี​พ่น​มี​ให้บริการ​ที่​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอลโว่

บันทึก

ถ้า​ไม่​มี​เศษ​หิน​ติด​อยู่​และ​ชั้น​สี​ที่​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย ให้​ทา​สาร​เคลือบผิว (basecoat) และ​สาร​เคลือบ​รองพื้น (clearcoat) ทัน​ที่​ที่​ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิวแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่