การ​ดูแล​รักษารถ

การ​ทำ​ความ​สะอาด​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สิ่งสกปรก​, คราบเปื้อน​, จาระบี​จาก​นิ้ว​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​และ​ความ​ชัดเจน​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้ ทำ​ความ​สะอาด​จอแสดงผล​เป็น​ประจำ​ด้วย​ผ้า​ไม​โคร​ไฟเบอร์

P5-1617- S90 V90 Touch screen-button

ปุ่ม​หน้า​หลัก​สำหรับ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ปิด​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​โดย​การ​กด​ปุ่ม​โฮม​ค้างไว้

เช็ด​หน้าจอ​ด้วย​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​ที่​จัด​ให้ หรือ​ใช้​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​อื่นๆ ที่​มี​คุณภาพ​เทียบเท่ากัน เช็ด​ทำ​ความ​สะอาด​หน้าจอ​ด้วย​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​ที่​แห้ง​และ​สะอาด โดย​ให้​เช็ด​ใน​ลักษณะ​หมุน​เป็น​วงกลมเล็กๆ ถ้า​จำเป็น ให้​พรม​น้ำ​สะอาด​ลง​บน​ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​ให้​เปียกเล็กน้อย

เปิด​ใช้​จอแสดงผล​โดย​การ​กด​สั้นๆ ที่​ปุ่มโฮม

สำคัญ

ผ้า​ไม​โคร​ไฟ​เบอร์​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะต้อง​ไม่​มี​ทราย​และ​สิ่งสกปรก

สำคัญ

เมื่อ​ทำ​ความ​สะอาด​จอแสดงผล​ส่วนกลาง ให้​ออก​แรง​กด​บน​หน้าจอ​เพียง​เบาๆ เท่านั้น การ​กด​อย่าง​หนัก​อาจ​ทำ​ให้​หน้าจอ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

สำคัญ

ห้าม​ฉีด​น้ำยา​หรือ​สารเคมี​ที่​มี​ฤทธิ์​กัด​กร่อนลง​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง ห้าม​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาดกระจก​, น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาดอื่นๆ​, สเปรย์​อัด​ความดัน​, สารละลาย​, แอลกอฮอล์​, แอมโมเนีย หรือ​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​ส่วนผสม​ของ​สาร​กัดกร่อน

ห้าม​ใช้​ผ้าขัด​, กระดาษ​เช็ด​มือ หรือ​กระดาษ​ทิช​ชู สิ่ง​เหล่านี้​อาจ​ทำ​ให้​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​เป็น​รอยได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่