ห้อง​เก็บสัมภาระ

ช่องจ่ายไฟ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​มีปลั๊กไฟ 12 โวลต์​อยู่​สอง​ชุด และปลั๊กไฟ 230 โวลต์​อยู่​หนึ่งชุด* และ​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​มีปลั๊กไฟ 12 โวลต์​อีก​หนึ่งชุด*

เพื่อให้​ซอค​เก็ต​สามารถ​จ่าย​กระแส​ได้ ต้อง​บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ที่​ต่ำที่สุด I จากนั้น​ซอค​เก็ต​จะ​ทำงาน​ไป​จนกว่า​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ไม่​ต่ำเกินไป

ถ้า​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์​และ​ล็อค​รถ​ไว้ ซอค​เก็ต​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน ถ้า​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์​และ​ไม่ได้​ล็อค​รถ​ไว้ หรือ​มี​การ​ล็อค​รถ​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​ล็อค​แบบ​ปิด​ที่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว ซอค​เก็ต​จะ​ทำงาน​ต่อไป​อีก​สิบนาที

บันทึก

โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า การ​ใช้​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ในขณะ​ที่​ดับ​เครื่องยนต์​อาจ​ทำ​ให้​แบตเตอรี่​สตาร์ต​หมด​ไฟ​ได้ ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​การ​ทำงาน​ของ​รถ​ถูกจำกัด

ปลั๊กไฟ 230 โวลต์*

P5-1646–Interior–230 V outlet tunnel console S/V90

ปลั๊กไฟ 230 โวลต์​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง​, ที่​นั่งด้านหลัง

ปลั๊กไฟ​สามารถ​ใช้ได้​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 230 โวลต์ เช่น ที่​ชาร์จ​โทรศัพท์มือถือ​และ​คอมพิวเตอร์​แบบ​พกพา เป็นต้น

สำคัญ

กำลังไฟฟ้า​เอาต์พุต​ของ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟคือ 150 วัตต์

การ​ใช้​งาน​ซอคเก็ต

ดึง​ฝา​ปิด​ซอค​เก็ต​ลง​และ​เสียบ​ปลั๊กอุปกรณ์

หลอด​ไดโอด​บน​ซอค​เก็ต​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ซอคเก็ต

ตรวจสอบ​ว่า​หลอด​ไดโอด​จะ​ติด​สว่าง​ค้าง​เป็น​สี​เขียว เฉพาะ​เมื่อ​มี​กระแสไฟ​ที่​ซอค​เก็ตเท่านั้น

ปลด​อุปกรณ์​โดย​การ​จับ​ที่​ตัว​ปลั๊ก​แล้ว​ดึง​ออก ห้าม​ดึง​ที่​สายเคเบิล

ดัน​ฝา​ปิด​ขึ้น​เมื่อ​ไม่ได้​ใช้​งาน​ซอค​เก็ต​หรือ​ซอค​เก็ต​ถูก​เปิด​ทิ้งไว้

สำคัญ

  • ห้าม​ใช้​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​ที่​มี​ขั้วต่อ​ขนาด​ใหญ่​หรือ​มี​น้ำหนักมาก - ขั้วต่อ​แบบ​นี้​อาจ​ทำ​ให้​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ชำรุด​หรือ​หลวม​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่ได้
  • ห้าม​ใช้​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​ที่​อาจ​รบกวน​การ​ทำงาน​ของ​ตัวรับ​สัญญาณ​วิทยุ​หรือ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ
  • วาง​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ไม่​เสี่ยง​ต่อ​การ​ทำ​ให้​คนขับ​หรือ​ผู้โดยสาร​ได้รับ​บาดเจ็บ ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เบรก​อย่าง​แรง​หรือ​เมื่อ​เกิด​การชน
  • คอย​ดู​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​ที่​เชื่อมต่อ​ไว้​อยู่​ตลอดเวลา เนื่องจาก​อุปกรณ์​เหล่านี้​อาจ​ก่อให้เกิด​ความ​ร้อน​ที่​อาจ​ทำ​ให้​ผู้โดยสาร​ได้รับ​บาดเจ็บ หรือ​ทำ​ให้​ภายใน​รถ​ไหม้ได้

คำเตือน

  • ใช้​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​ที่​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​และ​ไม่​มี​ความ​ผิดปกติ​ใดๆ เท่านั้น อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​จะต้อง​มี​พิกัดแรงดันไฟฟ้า 230 โวลต์ และ 50 Hz โดย​มี​ขั้วต่อ​ที่​ออกแบบ​มา​สำหรับ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟโดยเฉพาะ อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​จะต้อง​มี​เครื่องหมาย​รับรอง​ความปลอดภัย CE, UL หรือ​เครื่องหมาย​อื่น​ที่​เทียบเท่ากัน
  • ห้าม​ไม่ให้​ซอค​เก็ตจ่ายไฟ​, ขั้วต่อ หรือ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​เสริม​สัมผัส​กับ​น้ำ​หรือ​สาร​เหลวอื่นๆ ห้าม​สัมผัส​หรือ​ใช้​งาน​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ถ้า​พบว่า​มี​การ​ชำรุด​เสียหาย หรือ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​สัมผัส​กับ​น้ำ​หรือ​สาร​เหลวอื่นๆ
  • ห้าม​ต่อ​ปลั๊ก​พ่วงสาย​,อะ​แดป​เตอร์ หรือ​สาย​ต่อ​เข้า​กับ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ เนื่องจาก​อุปกรณ์​เหล่านี้​อาจ​ทำ​ให้​คุณสมบัติ​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ของ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ไม่​สามารถ​ทำงานได้
  • ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​จะ​มี​ฝา​ปิด​ป้องกัน เพื่อให้​แน่ใจ​ได้​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ยื่น​เข้า​ไป​ภายใน หรือ​ทำ​ให้​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ได้รับ​ความ​เสียหาย ซึ่ง​ทำ​ให้​ฝา​ปิด​ป้องกัน​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ตามที่​ออกแบบ​ไว้ได้ ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ไว้​ใน​รถ​โดย​ไม่​มี​ผู้ดูแล​ในขณะ​ที่​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​ทำงานอยู่

การ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ด้านบน​อาจ​ส่งผล​ให้​ได้รับ​บาดเจ็บ​อย่าง​รุนแรง​หรือ​เสียชีวิต​เนื่องจาก​ไฟฟ้าช็อตได้

การ​แสดงสถานะ

หลอด​ไดโอด​บน​ซอค​เก็ต​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ซอคเก็ต:

การ​แสดงสถานะ

สาเหตุ

การแก้ไข

ไฟ​สี​เขียว​สว่างค้าง

ซอค​เก็ต​กำลัง​จ่ายไฟ​ไป​ยัง​อุปกรณ์​ที่เชื่อมต่อ

ไม่​ต้องดำเนินการ

ไฟ​กะพริบ​สีส้ม

อุณหภูมิ​ของ​ตัว​แปลง​แรงดันไฟฟ้า​ของ​ซอค​เก็ต​สูงเกินไป (เช่น เนื่องจาก​อุปกรณ์​ดึง​กระแสไฟ​มาก​เกินไป หรือ​ห้อง​โดยสาร​ร้อนเกินไป)

ถอด​ปลั๊ก​ออก​และ​ปล่อย​ให้​ตัว​แปลง​แรงดันไฟฟ้า​เย็น​ลง จากนั้น​เสียบ​ปลั๊ก​กลับ​เข้า​ไปใหม่

อุปกรณ์​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​ดึง​กระแสไฟ​มากเกินไป (เป็น​ระยะๆ หรือ​ต่อเนื่องตลอดเวลา) หรือ​อุปกรณ์ผิดปกติ

ไม่​ต้องดำเนินการ อุปกรณ์​ไม่​สามารถ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​ซอค​เก็ตได้

หลอด​ไดโอด​ไม่​ติดสว่าง

ซอค​เก็ต​ตรวจจับ​ไม่ได้​ว่า​มี​การ​เสียบปลั๊ก

ตรวจสอบ​ว่า​เสียบ​ปลั๊ก​เข้า​กับ​ซอ​คเก็ตอย่างถูกต้อง

ซอค​เก็ต​ไม่ทำงาน

บิด​สวิตช์​กุญแจ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ที่​ต่ำที่สุด I

ซอค​เก็ต​ทำงาน​แล้ว แต่​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ในขณะนี้

สตาร์ต​เครื่องยนต์และ/หรือ​ชาร์จแบตเตอรี่

ถ้า​ปัญหา​ยังคง​เกิดขึ้น ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

ห้าม​ดัดแปลง​หรือ​ซ่อมแซม​ซอค​เก็ตจ่ายไฟ 230 โวลต์​ด้วย​ตัว​ท่านเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์

P5-1507–Interior–12 V outlet tunnel console front

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง​, ที่​นั่งด้านหน้า

P5-1646–Interior–12 V outlet tunnel console S90/V90

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์​ที่​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลากลาง​, ที่​นั่งด้านหลัง

P5-1617-Interior-12V outlet storage

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ*

ซอค​เก็ต​สามารถ​ใช้​สำหรับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น เครื่อง​เล่น​เพลง และ​ตู้เย็น และโทรศัพท์มือถือ

ซอค​เก็ต​ใน​คอนโซล​บริเวณ​โพรง​เพลา​กลาง​สามารถ​ปิด​ไว้​อย่าง​มิดชิด​ด้วย​ที่​จุดบุหรี่*

สำคัญ

กำลังไฟฟ้า​เอาต์พุต​ของ​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟคือ 120 วัตต์​ต่อ​ซอคเก็ต

การ​ใช้​งาน​ซอคเก็ต

ถอด​จุก​ปิดออก (คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า) หรือ​พับ​ฝาปิด (ห้อง​เก็บสัมภาระ) ที่​ด้านหน้า​ของ​ปลั๊ก​ลง และ​เสียบ​ปลั๊ก​ต่อ​ของอุปกรณ์เสริม

เมื่อ​ไม่ได้​ใช้​งาน​ปลั๊ก​เสียบ​หรือ ให้​ถอด​ปลั๊ก​ต่อ​ของ​อุปกรณ์เสริม​และ​ใส่​จุก​ปิด​กลับ​เข้า​ที่เดิม (คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า) หรือ​พับ​ฝา​ปิดขึ้น (ห้อง​เก็บสัมภาระ)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่