ห้อง​เก็บสัมภาระ

ชุดเครื่องมือ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เครื่องมือ​ที่​อาจ​เป็น​ประโยชน์​ใน​ระหว่าง​การ​ลากรถ​, การ​เปลี่ยน​ล้อ หรือ​สถานการณ์​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​จะ​เก็บ​อยู่​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ของรถ

P5-16w17-S90-tools in load area

แท่ง​โฟม​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​มี​หู​ลาก​พ่วง​ของรถ​, ชุด​ซ่อม​รอยรั่ว​, เครื่องมือ​สำหรับ​การ​ถอด​ฝา​ปิด​พลาสติก​ออก​จา​กโบลท์​ล้อ และ​ซอค​เก็ต​สำหรับ​โบลท์​ล้อ​แบบ​ล็อคได้

ถ้า​รถ​มี​ยางอะไหล่* ติดตั้ง​อยู่ ก็​จะ​มี​แม่แรง* และ​ประแจ​ขันล้อ* พร้อม​ด้วยแพ็คเกจ* ซึ่งประกอบด้วยถุง​มือ​แบบ​ใช้​แล้วทิ้งและ​ถุง​ใส่​ยาง​ที่​รั่ว รวมอยู่ด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่