ห้อง​เก็บสัมภาระ

ห้อง​เก็บสัมภาระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภายใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ของ​รถ ท่าน​สามารถ​ยึด​สัมภาระ​ต่างๆ ให้​อยู่​กับ​ที่​ในขณะ​ขับ​ขี่ได้

เมื่อ​พับ​พนักพิง* ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ลง ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​มี​ขนาด​ใหญ่​ขึ้นมาก ภายใน​รถ​จะ​มี​หู​ยึด​สัมภาระ​และ​ที่​แขวน​ถุง​เพื่อ​ใช้​สำหรับ​การ​ยึด​สัมภาระ​ให้​อยู่​กับที่ ป้าย​เตือน​รูป​สี่เหลี่ยม​และ​ชุด​ปฐม​พยาบาล​ก็​เก็บ​อยู่​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ด้วยเช่นกัน

หู​ลาก​พ่วง​ของ​รถ​และ​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​หรือ​ล้ออะไหล่* จะ​เก็บ​อยู่​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่