ห้อง​เก็บสัมภาระ

ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใช้​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่นๆ ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ในการจราจร

นอกจากนี้​ยัง​เปิด​ใช้​ไฟ​กะพริบ​การ​เตือนฉุกเฉิน

พื้นที่จัดเก็บ

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​จะ​ยึด​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​ฝา​กระโปรง​หน้า​โดย​ใช้​คลิป​สองตัว

การ​พับ​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

P5-1617-S90-warning triangel storage step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3

ถอด​กล่อง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ออก​โดย​การ​เปิด​สลัก​ล็อค​ทั้ง​สองตัว

ถอด​ป้าย​สามเหลี่ยม​ออก​จาก​ปลอก​หุ้ม จากนั้น​คลี่​ป้าย​สามเหลี่ยม และ​พับ​ปลาย​เข้า​หากัน

กาง​ขา​ตั้ง​ของ​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยมออก

ปฏิบัติ​ตาม​ข้อบังคับ​ใน​การ​ใช้​ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม วาง​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​โดย​คำนึงถึง​สภาพการจราจร

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​และ​ปลอก​หุ้ม​ถูก​ยึด​อย่าง​ถูกต้อง​ใน​พื้นที่​จัดเก็บ และ​ดัน​สลัก​กลับ​เข้า​ที่​หลังจาก​ใช้งาน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่