ห้อง​เก็บสัมภาระ

อุปกรณ์​ปฐมพยาบาล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ

เก็บ​ชุด​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาล​ไว้​ใน​ช่อง​เก็บ​ทาง​ด้านขวา​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ ชุด​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาล​มี​แถบ​ตีนตุ๊กแก​และ​สามารถ​ติด​เข้า​กับ​แผง​ปิด​ได้โดยตรง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่