การ​บรรทุกสัมภาระ

ฝา​ปิด​ช่อง​สัมภาระ​ลอด​ผ่าน​บน​ที่​นั่งด้านหลัง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฝา​ปิด​ที่​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​สามารถ​เปิด​ออก​เพื่อ​บรรทุก​สัมภาระ​ที่​แคบ​และ​ยาว เช่น สกี ได้

P5-1617-S90-V90-ski lid in rear seat back rest

จับ​มือ​จับ​ของ​ฝา​ปิด​ใน​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ และ​พับ​ฝา​ปิด​ลงด้านล่าง

พับ​ที่​วาง​แขน​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ไป​ทางด้านหน้า

ถ้า​ใช้​ฟังก์ชั่น​การ​ล็อคส่วนตัว* จะต้อง​ปิด​ฝาปิด


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่