การ​บรรทุกสัมภาระ

ตะขอ​แขวนถุง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​แขวน​ถุง​จะ​ทำ​ให้​ถุง​ใส่​ของ​อยู่​กับ​ที่ และ​ป้องกัน​ไม่ให้​ถุง​พลิก​คว่ำ​และ​สิ่งของ​ใน​ถัง​กระจัด​กระจาย​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ทางด้านข้าง

P5-1617-S90-bag holder in side panel

ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​มี​ที่​แขวน​ถุง​อยู่​บน​แผง​ปิด​ด้านข้าง​ของ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ด้าน​ละ​หนึ่งตัว

สำคัญ

ตะขอ​แขวน​ถุง​สามารถ​รับ​น้ำหนัก​ได้สูงสุด 5 กก.


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่