ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

City Safety

11 ผลลัพธ์

City Safety ใน​การจราจร​ตัดผ่าน

City Safety จะ​ช่วย​คนขับ​เมื่อ​เลี้ยว​หรือ​ขับ​รถ​ข้าม​ทาง​แยก​ที่​มี​รถ​ตัดผ่าน

ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจจับ​รถยนต์​คันอื่น

ข้อความของ City Safety

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้องกับ City Safety สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

การ​ตั้ง​ค่า​ระยะห่าง​การ​เตือนสำหรับ City Safety

City Safety จะ​ทำงาน​ตลอดเวลา แต่​สามารถ​เลือก​ระยะห่าง​สำหรับ​การ​เตือน​ของ​ฟังก์ชันได้

ข้อจำกัดของ City Safety

ฟังก์ชัน City Safety อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

City Safety เมื่อ​การ​บังคับ​รถ​เพื่อ​หลบ​หลีก​ถูก​ระงับไว้

City Safety มี​คุณสมบัติ​ใน​การ​ช่วย​คนขับ​โดย​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​ตั้งแต่​เนิ่นๆ ใน​กรณี​ที่​ไม่​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​โดย​ใช้​การ​หัก​พวงมาลัย​เพียง​อย่าง​เดียวได้

การ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวางด้วย City Safety™

สิ่ง​กีด​ขวางที่ City Safety สามารถ​ตรวจจับ​ได้ ได้แก่ รถยนต์​, คนขับ​ขี่รถจักรยาน​, สัตว์​ขนาด​ใหญ่ และ​คน​เดินถนน

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

City Safety

City Safety จะ​ใช้​ทั้ง​สัญญาณภาพ​, การ​สั่นสะเทือน และ​สัญญาณเสียง​ใน​การ​เตือน​คนขับ​เกี่ยวกับ​คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่รถจักรยาน​, สัตว์​ขนาด​ใหญ่ หรือ​รถ​คัน​อื่น​ที่​ปรากฏ​ขึ้น รถ​จะ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ เว้น​แต่​ว่า​คนขับ​จะ​ตอบสนอง​ได้ทันท่วงที

ข้อจำกัด​ของ​ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน