ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​ช่วยเหลือคนขับ

8 ผลลัพธ์

ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ

ภายใน​รถ​จะ​มี​ระบบ​การ​สนับสนุน​คนขับ​ระบบ​ต่างๆ ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ ได้​ทั้ง​ใน​แบบ​แอค​ทีฟ​และ​พาสซีฟ

ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจจับ​รถยนต์​คันอื่น

แรง​บังคับ​เลี้ยว​ตามความเร็ว

พวงมาลัย​เพาเวอร์​แบบ​ขึ้นกับ​ความเร็ว​จะ​ทำ​ให้​แรง​บังคับ​เลี้ยว​จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ความเร็ว​รถ​เพื่อให้​คนขับ​รู้สึก​ถึง​สภาพ​ถนน​ได้​ดีขึ้น

ระบบ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​การชน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​จนถึง​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​ทำงาน หรือ​ตรวจ​พบ​การ​ชน​กับ​สัตว์​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่ ระบบ​การ​เบรก​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​หรือ​ลด​ผลกระทบ​จาก​การ​ชน​ที่​อาจ​เกิดขึ้นภายหลัง

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุดเรดาร์

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุด​เรดาร์​ของ​รถ​สามารถ​ดู​ได้​ใน​ตารางต่อไปนี้

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

ข้อจำกัด​ของ​ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน