ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

7 ผลลัพธ์

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ข้อมูล​ป้ายถนน

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้ายถนน (Road Sign Information - RSI) สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

การ​แสดง​ป้าย​ด้วย​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้ายถนน (Road Sign Information - RSI) จะ​ตรวจจับ​และ​แสดง​ป้าย​ถนน​ใน​ลักษณะ​ที่​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​ป้าย​และสภาพ

ข้อจำกัด​ของ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้ายถนน Road Sign Information - RSI อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (Road Sign InformationRSI) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​และ​ป้าย​ห้าม​บางอย่าง​ที่​รถ​วิ่งผ่าน

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว*

รถ​ที่ติดตั้ง Sensus Navigation จะ​สามารถ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​กล้อง​จับ​ความเร็ว​ที่​จะ​มาถึง​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน