ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

การ​แสดง​ป้าย​ด้วย​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้ายถนน (Road Sign Information - RSI) จะ​ตรวจจับ​และ​แสดง​ป้าย​ถนน​ใน​ลักษณะ​ที่​แตกต่าง​กัน​ขึ้นอยู่​กับ​ป้าย​และสภาพ

P5-1507-RSI Instrumentvisning

ตัวอย่าง​ของ​ข้อมูล​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

เมื่อ RSI ตรวจ​พบ​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​มี​ขีดจำกัด​ความเร็ว จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ป้าย​ใน​รูปแบบ​ของ​สัญลักษณ์ พร้อม​ด้วย​ตัว​แสดง​สี​แดง​ใน​มาตร​วัดความเร็ว

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

นอกเหนือจาก​สัญลักษณ์​ขีดจำกัด​ความเร็ว​แล้ว ยัง​อาจ​แสดง​ป้าย​เพิ่มเติม​ด้วย เช่น "ห้ามแซง​" เป็นต้น

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

ถ้า​คนขับ​ขับ​รถ​เข้า​ไป​บน​ถนน​ที่​มี​ป้าย​ห้าม​ผ่าน​ติด​ไว้​ที่​ข้าง​ถนน สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​นี้​จะ​กะพริบ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​เพื่อ​เป็น​การเตือน

ถ้า​รถมี Sensus Navigation* ติดตั้ง​อยู่ ก็​จะ​มี​การ​ใช้​ข้อมูล​จาก​แผน​ที่​ใน​การ​ระบุ​ว่า​กำลัง​ขับ​ขี่​รถ​ใน​ทิศทาง​ที่​ไม่​ถูกต้อง​หรือไม่​อีกด้วย

คนขับ​ยัง​ได้รับ​เสียง​เตือน​เมื่อ​ขับ​เข้า​หาทาง​เข้า​ที่​ห้าม​ผ่าน​อีก​ด้วย ถ้าฟังก์ชัน Audio Warning ทำงานอยู่ - โปรด​ดู​ที่หัวข้อ "การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​เสียงเตือน​" ในส่วน "การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ข้อมูล​ป้ายถนน"

สิ้นสุด​การ​จำกัด​หรือ​สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

ถ้า RSI ตรวจ​พบ​ป้าย​ซึ่ง​ระบุ​การ​สิ้นสุด​ขีดจำกัด​ความเร็ว เช่น สิ้นสุด​ทาง​ด่วน จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​ตรงกัน​เป็นเวลา 10-30 วินาที

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เหล่านี้ได้แก่:

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

สิ้นสุด​การ​จำกัดทั้งหมด

P5-1507-RSI Motorväg upphör

สิ้นสุด​ทาง​ด่วนพิเศษ

หลังจาก​นั้น ข้อมูล​ของ​ป้าย​นั้น​จะ​ถูก​ซ่อน​ไว้​จนกว่า​จะ​ตรวจ​พบ​ป้าย​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ความเร็ว​ป้ายถัดไป

ป้าย​เสริมอื่นๆ

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​เสริมอื่นๆ

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

บางครั้ง​บน​ถนน​เส้น​เดียวกัน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ต่างๆ จะ​ถูก​แสดง​ไว้​บน​เสา​ป้าย​บอก​ทาง จากนั้น​จะ​มี​ป้าย​เสริม​ที่​แสดง​สภาวะ​แวดล้อม​อื่นๆ อยู่​ใต้​ป้าย​บอก​ความเร็ว​ที่​แตกต่าง​กันนั้น เช่น บน​ถนน​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ได้​บ่อยครั้ง​ในขณะ​ที่​ฝน​ตกและ/หรือ​มีหมอก

ป้าย​เสริม​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฝน​ตก​จะ​ถูก​แสดง​ขึ้น​ก็​ต่อเมื่อ​มี​การ​ใช้​ที่​ปัดน้ำฝน

ถ้า​รถ​มี​รถ​พ่วง​ต่อ​อยู่​และ​ท่าน​ผ่าน​ป้าย​กำหนด​ความเร็ว​พร้อม​ด้วย​ป้ายเพิ่มเติม "รถพ่วง​" ความเร็ว​ที่​ระบุ​ไว้​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

ใน​บาง​ความเร็ว​จะ​ใช้​สำหรับ​บาง​สถานการณ์​เท่านั้น เช่น ที่​ระยะทาง​ที่​กำหนด หรือ​ในช่วง​เวลา​ช่วง​ใด​ช่วงหนึ่งเท่านั้น โดย​จะ​แสดง​ให้​คนขับ​ทราบ​ด้วย​สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ไว้​ใต้​สัญลักษณ์​แสดงความเร็ว สัญลักษณ์​เพิ่มเติม​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะแสดง "DIST" หรือ "TIME"

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

สัญลักษณ์​สำหรับ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​อยู่​ใน​รูป​ของ​กรอบ​ว่าง​ใต้​สัญลักษณ์​ความเร็ว​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​หมายความว่า RSI ได้​ตรวจ​พบ​ป้าย​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ในขณะนั้น

Sensus Navigation

ถ้า​รถมี Sensus Navigation ติดตั้ง​อยู่ ระบบ​จะ​อ่าน​ข้อมูล​ความเร็ว​จาก​ชุด​ระบบ​นำ​ทาง​ใน​กรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อ​ตรวจ​พบ​ป้าย​ที่​ระบุ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ใน​ทางอ้อม เช่น ทางด่วน​, ทาง​หลวง และ​ป้าย​ขีดจำกัด​ของ​เมือง เป็นต้น
  • ถ้า​ป้าย​ที่​ตรวจ​พบ​ก่อน​หน้า​นี้​ดู​เหมือนว่า​จะ​ไม่​มี​ผล​บังคับ​อีก​ต่อไป แต่​ยัง​ตรวจ​ไม่​พบ​ป้ายใหม่

บันทึก

หาก​มี​การ​ใช้​แอ​พจาก​ผู้พัฒนา​ซอฟท์แวร์​ราย​อื่น​ที่​ดาวน์​โหลด​ไว้​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง จะ​ไม่​มี​การ​สนับสนุน​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับความเร็ว

ป้าย "โรงเรียน​" และ "ระวังเด็ก"

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

ถ้า​ป้ายเตือน "โรงเรียน​" หรือ "ระวังเด็ก​" มี​รวมอยู่​ใน​ข้อมูล​แผน​ที่​ของ​ระบบ​นำ​ทาง จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงป้าย

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

ประเภทนี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่