ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ข้อมูล​ป้ายถนน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้ายถนน (Road Sign Information - RSI) สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ข้อมูล​ป้ายถนน

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำ​ได้​ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

แตะ​ที่ปุ่ม Road Sign Information ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การทำงาน

RSI จะ​ถูก​กระตุ้น​และ​ปุ่ม​จะ​แสดง​ไฟ​แสดง​สีเขียว - ไฟ​แสดง​สี​เทา​หมายความว่า RSI ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​เตือนความเร็ว

ฟังก์ชัน​การ​เตือน​ความเร็ว​จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​มี​ผล​บังคับใช้ ระบบ​จะ​ส่ง​การ​เตือน​ความเร็ว​เสมอ​เมื่อ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ตาม​ข้อมูล​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว คนขับ​สามารถ​เลือก​ว่า​จะ​ใช้​งาน​หรือ​ยกเลิกฟังก์ชั่น

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

การ​เตือน​ความเร็ว​นี้​แสดง​ขึ้น​โดย​ที่​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ซึ่ง​แสดง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​ใช้​งาน​ได้​ที่​อนุญาต จะ​กะพริบ​ชั่วคราว​เมื่อ​เกิน​ความเร็วดังกล่าว

กด Settings ใน​มุมมอง​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarIntelliSafeRoad Sign Information

เลือก Speed Limit Warning เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​เตือนความเร็ว

ตัวเลือก​ความเร็ว​จะ​แสดง​ขึ้น หาก​มี​การ​สั่งงานฟังก์ชัน

ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ต้องการ​ให้​การ​เตือน​ความเร็ว​เตือน​สามารถ​ปรับเพิ่มขึ้น/ลดลง​ได้ โดย​การ​กด​ลูกศรขึ้น/ลง

โปรด​สังเกต​ว่า​จะ​ไม่​มี​การ​พิจารณา​ถึง​การ​ปรับ​ขอบเขต​ใดๆ ที่​ทำ​ไว้ เมื่อ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดง​สัญลักษณ์​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​เสียงเตือน

นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​ใช้​การ​เตือน​ด้วย​เสียง​ร่วมกับ​การ​เตือน​ความเร็ว​ได้​อีกด้วย:

กด Settings ใน​มุมมอง​บนสุด​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarIntelliSafeRoad Sign Information

เลือก Audio Warning เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​เสียงเตือน

เมื่อฟังก์ชั่น Audio Warning ทำงาน ระบบ​ยัง​จะ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ขับ​เข้า​หาทาง​เข้า​ที่​ห้าม​ผ่าน​อีกด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่