ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (Road Sign InformationRSI) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​สังเกต​ป้าย​จราจร​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​และ​ป้าย​ห้าม​บางอย่าง​ที่​รถ​วิ่งผ่าน

P5-1507-RSI Läsbara trafikskyltar

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​ที่​สามารถ​อ่านได้

ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

RSI มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ในขณะนั้น​, จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ทาง​ด่วน​หรือถนน​, บริเวณ​ที่​ห้าม​แซง​หรือ​บริเวณ​เดิน​รถ​ทางเดียว

ใน​กรณี​ที่​รถ​วิ่ง​ผ่าน​ทั้ง​ป้าย​ทางด่วน/ทาง​คู่ขนาน และ​ป้าย​ขีดจำกัดความเร็ว RSI จะ​เลือก​ที่​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ของ​ป้าย​ทางด่วน/ทาง​คู่ขนาน ขีดจำกัด​ความเร็ว​ค่า​ใหม่​จะ​แสดง​ขึ้น​โดยตรง​ใน​มาตร​วัด​ความเร็ว​ของ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

คำเตือน

RSI ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สถานการณ์ แต่​ออกแบบ​มา​ให้​เป็น​เพียง​อุปกรณ์​ช่วย​เสริมเท่านั้น

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่