ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

กล้อง​ช่วยจอด

4 ผลลัพธ์

เส้น​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​และ​ส่วน​แสดง​ข้อมูล​ของ​กล้อง​ช่วยจอด*

กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​ระบุ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​เทียบ​กับ​สิ่ง​โดยรอบ โดย​การ​แสดง​เส้น​ใน​ภาพ​ของกล้อง

กล้อง​ช่วย​จอดรถ*

กล้อง​ช่วย​จอด​จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​หัก​เลี้ยว​รถ​เข้า​จอด​ใน​ช่อง​จอด​รถ​ที่​แคบ โดย​จะ​แสดง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​มี​อยู่​ด้วย​ภาพ​จาก​กล้อง และ​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อจำกัด​ของ​กล้อง​ช่วยจอด*

ฟังก์ชัน​กล้อง​ช่วย​จอด​อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

การ​เริ่มต้น​การ​ทำงาน​ของ​กล้อง​ช่วยจอด*

กล้อง​ระบบ​ช่วย​จอด​สามารถ​เริ่ม​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​ได้​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง หรือ​สามารถ​เริ่ม​สั่งงาน​กล้อง​ด้วย​ตัวเอง​ได้​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง