ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

Park Assist

4 ผลลัพธ์

ข้อความ​ของ​ระบบ​ช่วยจอด *

ข้อความ​จำนวน​หนึ่ง​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ช่วย​จอด สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​ช่วย​จอดรถ*

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ช่วย​จอดรถ*

ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ระบบ​ช่วยจอด*

ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​เลื่อน​รถ​เข้า​จอด​ใน​ช่อง​จอด​รถ​ที่​แคบ โดย​จะแจ้ง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้วย​สัญญาณเสียง พร้อม​ด้วย​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง