ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

Pilot Assist

13 ผลลัพธ์

ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​พร้อม​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* หรือ Pilot Assist*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) หรือ Pilot Assist สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เมื่อ​แซง​รถ​คัน​อื่นได้

การ​สั่งงาน​งาน​และ​การ​เริ่ม​การทำงาน Pilot Assist*

ใน​ขั้น​แรก จะต้อง​เปิด​ใช้งาน Pilot Assist ก่อน จากนั้น​จึง​จะ​สามารถ​เริ่ม​ควบคุม​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง และ​สามารถ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยวได้

ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจจับ​รถยนต์​คันอื่น

การ​ตั้ง​ค่า​ช่วงเวลาสำหรับ Pilot Assist*

Pilot Assist สามารถ​ตั้ง​ค่า​ช่วงเวลา​ที่​แตกต่าง​กันได้

Pilot Assist*

Pilot Assist จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ขับ​รถ​ให้​อยู่​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​โดย​ใช้​การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว รวมถึง​ช่วย​รักษา​ความเร็ว​ให้​คงที่ ร่วมกับ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คันหน้า

ข้อจำกัดของ Pilot Assist*

ฟังก์ชัน Pilot Assist อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความสำหรับ Pilot Assist*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้องกับ Pilot Assist จำนวน​หนึ่ง​จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า* ได้

การ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงาน Pilot Assist*

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​ทำงานของ Pilot Assist ชั่วคราว​และ​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้งได้

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

ข้อจำกัด​ของ​ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน

การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติด้วย Pilot Assist*

เมื่อ​ใช้​กระปุก​เกียร์อัตโนมัติ Pilot Assist จะ​มี​ฟังก์ชัน​ใน​การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​ที่​ความเร็ว​ค่า​ใด​ค่าหนึ่ง

การ​จัดการ​ความเร็วสำหรับ Pilot Assist*

Pilot Assist สามารถ​ตั้ง​ค่าที่​ความเร็ว​ต่างๆ ได้

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน