ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ระบบ​เตือนระยะห่าง

5 ผลลัพธ์

ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจจับ​รถยนต์​คันอื่น

ระบบ​เตือนระยะห่าง*

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) จะ​เตือน​คนขับ​ถ้า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้า​สั้นเกินไป

การ​สั่งงาน​และ​การ​ตั้ง​ค่า​ช่วงเวลา​สำหรับ​การ​เตือนระยะห่าง*

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้ รวมทั้ง​สามารถ​ตั้ง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลาได้

ข้อจำกัด​ของ​การ​เตือนระยะห่าง*

ฟังก์ชัน​การ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert) อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ข้อจำกัด​ของ​ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน