ระบบ​ควบคุม​การ​เตือนคนขับ

เปิดใช้/ยกเลิก​การทำงานDriver Alert Control

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Driver Alert Control (DAC) สามารถสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงานได้

เปิดใช้/ยกเลิก​การทำงานDriver Alert Control

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarIntelliSafeDriver Alert Control

เลือก Alertness Warning เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน DAC

คำเตือน

Driver Alert Control ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สถานการณ์ แต่​ออกแบบ​มา​ให้​เป็น​เพียง​อุปกรณ์​ช่วย​เสริมเท่านั้น

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​คำแนะนำ​สถานที่​หยุด​พัก​ใน​กรณี​ที่​มี​การเตือน

ท่าน​สามารถ​เลือก​ให้​คำแนะนำ​สถานที่​หยุด​พัก​ทำงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้ หาก​คำแนะนำ​ทำงาน การ​เสนอ​สถานที่​หยุด​พัก​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​กับ​การ​เตือนจาก DAC

แตะที่ Settings ใน​มุมมอง​ระดับ​บนสุด​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด My CarIntelliSafeDriver Alert Control

เลือก Rest Stop Guidance เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​คำแนะนำ​สถานที่​หยุดพัก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่