ระบบ​ควบคุม​การ​เตือนคนขับ

ข้อจำกัดของ Driver Alert Control

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน Driver Alert Control (DAC) อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ใน​บาง​กรณี ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​อาจ​ไม่ได้​รับ​ผลกระทบ​ใดๆ ถึงแม้ว่า​คนขับ​จะ​รู้สึก​เหนื่อย​ล้า​ก็​ตาม เช่น เมื่อ​ใช้ฟังก์ชั่น Pilot Assist ซึ่ง​ทำ​ให้​คนขับ​ไม่ได้​รับ​การ​เตือนจาก DAC ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะต้อง​หยุด​รถ​และ​พัก หาก​คนขับ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า ไม่ว่า DAC จะ​ทำ​การ​เตือน​หรือไม่​ก็ตาม

ใน​บาง​กรณี ระบบ​อาจจะ​ออก​การ​เตือน แม้ว่า​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​รถ​ไม่ได้​แย่​ลง เช่น:

  • เมื่อ​ลม​แรง​จากด้านข้าง
  • บน​พื้น​ถนน​เป็นร่อง

บันทึก

ฟังก์ชั่น​นี้​ใช้​ชุด​กล้อง​ของ​รถ ซึ่ง​อาจ​มี​ข้อจำกัด​ทั่วไป​ระดับ​หนึ่ง โปรด​ดู​ในส่วน "ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง"


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่