ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

14 ผลลัพธ์

ระบบ​ช่วย​ขณะ​แซง​พร้อม​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ* หรือ Pilot Assist*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) หรือ Pilot Assist สามารถ​ช่วยเหลือ​คนขับ​เมื่อ​แซง​รถ​คัน​อื่นได้

การ​สั่งงาน​และ​การ​เริ่มต้น​การ​ทำงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ *

หาก​ต้องการ​ควบคุม​ความเร็ว​และ​ระยะห่าง จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​และ​เริ่มต้น​การ​ทำงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) ก่อน

ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ใน​การ​ตรวจจับ​รถยนต์​คันอื่น

การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ด้วย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control)

เมื่อ​ใช้​กระปุก​เกียร์​อัตโนมัติ ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC ) จะ​มี​ฟังก์ชัน​ใน​การ​เปลี่ยน​เป้าหมาย​และ​การ​เบรก​ที่​ความเร็ว​ค่า​ใด​ค่าหนึ่ง

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) จำนวน​หนึ่ง​จะ​สามารถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ และ/หรือ จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า* ได้

เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

ใน​รถ​ที่​มี​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) กับ ACC ได้

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ *

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ที่​คงที่​ร่วมกับ​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​คัน​หน้าที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า

การ​ยกเลิก​การทำงาน/การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control - ACC) อาจ​หยุด​ทำงาน​ลง​ชั่วคราว​และ​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​ได้​อีก​ครั้ง​ในภายหลัง

ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

(Adaptive Cruise Control - ACC) อาจ​จำกัด​การ​ทำงาน​ใน​บางสถานการณ์

ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ต่างๆ และ​มี​หน้าที่​ตรวจจับ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​หรือ​ป้ายจราจร

ข้อจำกัด​ของ​ชุดเรดาร์

ชุด​เรดาร์​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน

การ​ตั้ง​ค่า​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับอัตโนมัติ*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control -ACC) สามารถ​ตั้ง​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​ที่​แตกต่าง​กันได้

การ​ควบคุม​ความเร็ว​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control -ACC) สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ที่​ความเร็วต่างๆ

ข้อจำกัด​ของ​ชุดกล้อง

ชุด​กล้อง​จะ​มี​ข้อจำกัด​บางอย่าง​ซึ่ง​จะ​จำกัด​ฟังก์ชัน​การทำงาน