ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

6 ผลลัพธ์

เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ*

ใน​รถ​ที่​มี​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ (ACC) คนขับ​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC) กับ ACC ได้

การ​ยกเลิก​การทำงาน/การ​สั่งงาน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​อีกครั้ง

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (Cruise Control - CC) อาจ​หยุด​ทำงาน​ลง​ชั่วคราว​และ​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​ได้​อีกครั้ง

การ​ควบคุม​ความเร็ว​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (Cruise Control - CC) สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ที่​ความเร็วต่างๆ

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ท่าน​จะต้อง​เลือก​และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (Cruise Control - CC) ไว้​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​ควบคุม​ความเร็วได้

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (Cruise Control - CC) ช่วย​คนขับ​รักษา​ความเร็ว​รถ​ให้​คงที่ คนขับ​จะ​รู้สึก​สะดวกสบาย​ยิ่งขึ้น​ใน​การ​ขับ​รถ​ทางไกล​บน​ถนน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​ใหญ่​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัว

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ Cruise ControlCC ได้