ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ระบบ​ป้องกัน​การ​ลื่นไถล

4 ผลลัพธ์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability ControlESC ) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

Roll Stability Control

Roll Stability Control (RSC) เป็น​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​เกิด​การ​พลิก​คว่ำ เช่น ใน​กรณี​ที่​หัก​เลี้ยว​อย่าง​รุนแรง หรือ​รถ​เริ่ม​ลื่น​ไถล เป็นต้น

โหมด​สปอร์ต​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability ControlESC ) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​สำหรับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control -ESC) จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ