ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ตัว​จำกัดความเร็ว

8 ผลลัพธ์

การ​ยกเลิก​การทำงาน/การ​สั่งงาน​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​อีกครั้ง

ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter - SL) อาจ​หยุด​ทำงาน​ลง​ชั่วคราว​และ​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย และ​สามารถ​สั่ง​ให้​ทำงาน​ได้​อีกครั้ง

การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ท่าน​จะต้อง​เลือก​และ​สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter - SL) ไว้​ก่อน​จึง​จะ​สามารถ​ควบคุม​ความเร็วได้

การ​เปลี่ยน​ระยะ​สำหรับ​ตัว​จำกัด​ความเร็วอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน​ตัว​จำกัดความเร็ว (Automatic Speed Limiter - ASL) สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​สาม​ระดับ​แตกต่างกัน

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ตัว​จำกัด​ความเร็วอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน​ตัว​จำกัด​ความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Limiter - ASL) สามารถ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​เป็น​ฟังก์ชัน​เสริม​ของ​ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter - SL)

ตัว​จำกัด​ความเร็ว​แบบอัตโนมัติ*

ฟังก์ชัน​ตัว​จำกัด​ความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Limiter - ASL) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ปรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ของ​รถ​ตาม​ความเร็ว​ที่​แสดง​บน​ป้าย​จราจร​บนถนน

ตัว​จำกัดความเร็ว*

ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed LimiterSL) เป็น​การ​ทำงาน​ที่​ตรงกัน​ข้าม​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ — คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า/ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​โดย​ไม่ตั้งใจ

การ​ควบคุม​ความเร็ว​สำหรับ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter - SL) สามารถ​ตั้ง​ค่า​ได้​ที่​ความเร็วต่างๆ

การ​ปิด​ทำงาน​ของ​ตัว​จำกัดความเร็ว

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​จำกัดความเร็ว Speed LimiterSL ได้