ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

เบรก

11 ผลลัพธ์

การ​ทำงาน​ของเบรก

เบรก​ของ​รถ​ใช้​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​หรือ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถเคลื่อนที่

ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​ผิดปกติ​ของ​เบรก​จอดรถ

ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ ถ้า​ไม่​สามารถ​ปลด​หรือ​ใส่​เบรก​จอด​รถ​ได้​หลังจาก​ที่​พยายาม​หลาย​ครั้งแล้ว

การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่

การ​เบรก​อัตโนมัติ​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่ (Auto Hold) หมายความ​ว่า​คนขับ​สามารถ​ถอน​เท้า​ออก​จาก​แป้น​เบรก​ได้ ในขณะ​ที่​ยัง​มี​การ​จ่าย​แรง​เบรก​อยู่ เมื่อ​รถ​จอด​รอ​สัญญาณ​ไฟ​จราจร​หรือ​ที่​ทางแยก

ระบบ​ช่วย​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาดชัน

ระบบ​ช่วย​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาดชัน Hill Start Assist (HSA) จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหลัง​เมื่อ​ออก​ตัว​บน​ทาง​ลาด​ขึ้นเขา เมื่อ​ถอย​หลัง​บน​ทาง​ลาด​ขึ้น​เขา ระบบ​นี้​จะ​ช่วย​ไม่ให้​รถ​ไหล​ไป​ทางด้านหน้า

น้ำมันเบรก — ข้อมูลจำเพาะ

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

การ​เพิ่ม​แรงเบรก

ระบบ​เพิ่ม​แรงเบรก BAS (Brake Assist System) ช่วย​เพิ่ม​แรง​เบรก​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก ซึ่ง​ทำ​ให้​ระยะ​การ​เบรก​สั้นลง

ระบบ​การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​หลังจาก​การชน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​จนถึง​ระดับ​ที่​ทำ​ให้​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​หรือ​ถุง​ลม​นิรภัย​ทำงาน หรือ​ตรวจ​พบ​การ​ชน​กับ​สัตว์​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่ ระบบ​การ​เบรก​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​หรือ​ลด​ผลกระทบ​จาก​การ​ชน​ที่​อาจ​เกิดขึ้นภายหลัง

การ​ใช้​เบรก​จอดรถ

ใช้​เบรก​จอด​รถ​ใน​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​รถ​ไหล​จาก​ตำแหน่ง​จอด​อยู่​กับที่

ไฟ​เบรกฉุกเฉิน

ไฟ​เบรก​ฉุกเฉิน​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​เพื่อ​เตือน​รถ​คัน​หลัง​เมื่อ​มี​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน การ​ทำงาน​นี้​หมายความ​ว่า ไฟ​เบรก​จะ​กะพริบ​แทน​การ​ติด​สว่าง​อย่าง​ต่อเนื่อง​อย่างเช่น​ที่​เป็น​ใน​การ​เบรกตามปกติ

เบรกจอด

เบรก​จอด​รถ​จะ​ป้องกัน​รถ​ไม่ให้​เคลื่อนที่​ในขณะ​ที่​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​การล็อค/ปิด​กั้น​ล้อ​สอง​ล้อ​ด้วย​การ​ทำงาน​ใน​แบบ​ทางกล

เบรกเท้า

เบรก​เท้า​ใช้​ใน​การ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถยนต์​ในขณะ​ขับขี่