การ​พ่วง​ลาก​และ​การ​กู้รถ

การ​กู้รถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สำหรับ​การ​กู้​รถ รถ​จะ​ถูก​เคลื่อนย้าย​ออกไป​โดย​อาศัย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​รถ​คันอื่น

ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​กู้​รถ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​กู้รถ

หู​ลาก​สามารถ​นำมาใช้​ใน​การ​ดึง​รถ​ขึ้น​ไป​บน​รถ​กู้ภัย​แบบ​แพลตฟอร์ม​รองรับ​รถได้

สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ควบคุมระดับ * ถ้า​รถ​ติดตั้ง​ระบบ​กัน​สะเทือน​ด้วย​อากาศ จะต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ระบบ​นี้​ก่อนที่​จะ​ยก​รถขึ้น การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผลส่วนกลาง

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด My CarSuspension

เลือก Deactivate Suspension & Leveling Control

ตำแหน่ง​ของ​รถ​และ​ระยะห่าง​จาก​พื้น​จะ​เป็น​ตัวกำหนด​ว่า จะ​สามารถ​ดึง​รถ​ขึ้น​ไป​บน​แพลตฟอร์ม​รองรับ​รถ​ได้หรือไม่ ถ้า​ความ​เอียง​ของ​ทาง​ลาด​ของ​รถ​กู้ภัย​ชัน​มาก​เกินไป หรือ​ถ้า​ระยะห่าง​จาก​พื้น​ใต้​รถ​ไม่​เพียงพอ อาจ​ทำ​ให้​รถ​ได้รับ​ความ​เสียหาย​ได้​ถ้า​พยายาม​ดึง​รถขึ้น ใน​กรณี​นี้ ควร​ยก​รถ​ขึ้น​โดย​ใช้​อุปกรณ์​ยก​รถ​ของ​รถกู้ภัย

คำเตือน

ห้าม​ไม่ให้​มี​ผู้ใด​หรือ​สิ่งของ​ใดๆ อยู่​หลัง​รถ​กู้ภัย​ในขณะ​ที่​กำลัง​ลาก​รถ​ขึ้น​ไป​บน​แพลตฟอร์ม​แบบ​แท่นรอง

สำคัญ

ห่วง​สำหรับ​พ่วง​ลาก​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​สำหรับ​การ​พ่วง​ลาก​รถ​บน​ถนนเท่านั้น ไม่ได้ มี​ไว้​สำหรับ​ลาก​รถ​ที่​ติดหล่ม ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​กู้​รถ​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​กู้รถ

สำคัญ

โปรด​สังเกต​ว่า ต้อง​ขนส่ง​รถ​โดย​ให้​ล้อ​หมุน​ไป​ข้างหน้าเสมอ

บันทึก

ถ้า​รถ​มี​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วง​ติดตั้ง​อยู่ จะ​ไม่​มี​ตัว​ยึด​ด้านหลัง​สำหรับ​หู​ลากพ่วง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่