ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​สตาร์ต​และ​การ​ขับขี่

8 ผลลัพธ์

การ​ใช้​การ​พ่วง​สตาร์ต​กับ​แบตเตอรี่​อีก​ชุดหนึ่ง

ถ้า​แบตเตอรี่​ไฟ​หมด สามารถ​สตาร์ต​รถ​ด้วย​แรงเคลื่อนไฟฟ้า​จาก​แบตเตอรี่อื่น

ล็อคพวงมาลัย

ใน​บางกรณี (เช่น เมื่อ​รถ​ถูก​ขโมย​ไป เป็นต้น) ล็อค​พวงมาลัย​จะ​ทำ​ให้​การ​บังคับ​เลี้ยว​ทำ​ได้ยาก ท่าน​อาจ​ได้​ยิน​เสียง​กลไก​การ​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคพวงมาลัย

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​สามารถ​ตั้ง​ใน​อยู่​ในระดับ/ตำแหน่ง​ต่างๆ ได้ ซึ่ง​ฟังก์ชัน​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ที่ระดับ/ตำแหน่ง​ต่างๆ จะ​แตกต่างกัน

เหตุการณ์การจราจร

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร ถ้า​ได้​กลิ่น​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Safety modeSee Owner's manual ห้าม​พยายาม​สตาร์ต​รถ​อีกครั้ง ใน​กรณี​นี้ ให้​ออก​จาก​รถในทันที!

สตาร์ต​และ​ขับรถ

รถ​มี​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชั่น​พื้นฐาน​ของ​รถ​ติดตั้ง​อยู่ เช่น ฟังก์ชั่น​การ​ช่วย​เบรก​อัตโนมัติ และ​โหมด​การ​ขับ​ขี่​แบบ​ประหยัดพลังงาน ECO เป็นต้น

การ​ทำงานล้มเหลว

การ​ทำงาน​ล้มเหลว​ใน​รถ​อาจ​เกิดขึ้น​จาก​สาเหตุ​หลาย​อย่าง และ​ไม่​จำเป็นต้อง​เป็น​ความ​ผิดปกติ​โดยตรง​เสมอไป

video

การ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ของ​รถ​ไป​ที่ตำแหน่ง OFF

การ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​สวิตช์​กุญแจ​ของ​รถ​ไป​ที่ตำแหน่ง OFF ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​สตาร์ต​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า

video

การ​สตาร์ตรถ

การ​สตาร์ต​รถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​และ​ปุ่ม​สตาร์ต​ที่​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า