คาน​ลาก​พ่วง​และ​รถพ่วง

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​หัว​ลากพ่วง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ความสามารถ​ใน​การ​ลาก​พ่วง​และ​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​หัว​ลาก​พ่วง​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​โดย​มี​รถ​พ่วง​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​มีเบรก

บันทึก

แนะนำ​ให้​ใช้​ตัว​ยึด​กัน​โคลง​บน​หู​ยึด​พ่วง​ลาก​สำหรับ​รถ​พ่วง​ที่​หนักกว่า 1800 กก.

เครื่องยนต์

รหัสเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์​, หมายเลข​ส่วนประกอบ และ​หมายเลข​ประจำ​เครื่อง​สามารถ​อ่าน​ได้​ที่เครื่องยนต์

กระปุกเกียร์

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

T5

B4204T20

อัตโนมัติ

1800

110

T5

B4204T23

อัตโนมัติ

1800

110

T6 AWD

B4204T27

อัตโนมัติ

1800ใช้​กับ​รถที่ ไม่ได้ ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​ลาก​พ่วง​ที่​มากขึ้น

2200ใช้​กับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​พ่วง​ลาก​ที่​มากขึ้น

110

D3

D4204T9

การ​เลือกเอง

1800

110

D3

D4204T9

อัตโนมัติ

1800

110

D4

D4204T14

การ​เลือกเอง

1800

110

D4

D4204T14

อัตโนมัติ

1800

110

D4 AWD

D4204T14

อัตโนมัติ

1800ใช้​กับ​รถที่ ไม่ได้ ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​ลาก​พ่วง​ที่​มากขึ้น

2200ใช้​กับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​พ่วง​ลาก​ที่​มากขึ้น

110

D5 AWD

D4204T23

อัตโนมัติ

1800ใช้​กับ​รถที่ ไม่ได้ ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​ลาก​พ่วง​ที่​มากขึ้น

2200ใช้​กับ​รถ​ที่​ติดตั้ง​อุปกรณ์​สำหรับ​น้ำหนัก​พ่วง​ลาก​ที่​มากขึ้น

110

สำคัญ

เมื่อ​ขับ​ขี่​ในขณะ​ที่​มี​รถ​พ่วง​เชื่อมต่อ​อยู่ จะ​อนุญาต​ให้​มี​น้ำหนัก​เกิน​น้ำหนัก​รวบ​ยอด​ของรถ (รวม​น้ำหนัก​ของ​หัว​ลากพ่วง) ได้​สูงสุด​ไม่เกิน 100 กก. โดย​จะต้อง​จำกัด​ความเร็ว​ไว้​ที่​ไม่เกิน 100 กม./ชม. (62 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​จะต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ตาม​กฎหมาย​ของ​ประเทศ​สำหรับ​รถยนต์​พร้อม​รถ​พ่วง เช่น ความเร็ว เป็นต้น

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​รถ​พ่วง​ที่​ไม่​มีเบรก

น้ำหนัก​สูงสุด​ของ​เทรล​เลอร์​ที่​ไม่เบรก (กก.)

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ของ​ลูกปืน​ข้อต่อ (กก.)

750

50


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่