คาน​ลาก​พ่วง​และ​รถพ่วง

ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง Trailer Stability Assist (TSA) ทำ​หน้าที่​ใน​การ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​และ​รถ​พ่วง​ที่​ต่อ​อยู่ เมื่อ​เริ่ม​มี​อาการ​ปัดส่าย ฟังก์ชัน​นี้​รวมอยู่​ใน​ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ ESCElectronic Stability Control (ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์)

สาเหตุ​ของ​การ​ปัดส่าย

อาการ​ปัด​ส่าย​สามารถ​เกิด​ขึ้นกับรถ/รถ​พ่วง​ได้เสมอ ตามปกติ​แล้ว อาการ​ปัด​ส่าย​จะ​เกิดขึ้น​เฉพาะ​เมื่อ​ขับ​รถ​ด้วย​ความเร็ว​สูงเท่านั้น แต่​ก็​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิดขึ้น​ได้​เมื่อ​ขับ​ขี่​ด้วย​ความเร็ว​ต่ำ​เช่นกัน หาก​รถ​พ่วง​บรรทุก​ของ​มาก​เกินไป​หรือ​จัดการ​กระจาย​น้ำหนัก​โหลด​ไม่​ดี เช่น ค่อน​ไป​ทางด้านหลัง​มากไป

ใน​กรณี​ที่​เกิด​อาการ​ปัด​ส่าย จะต้อง​มี​ปัจจัย​ที่​เป็น​ตัวกระตุ้น เช่น

  • รถ​มี​รถ​พ่วง​ที่​มี​ลม​ปะทะ​ด้านข้าง​อย่าง​แรง​และฉับพลัน
  • รถ​มี​รถ​พ่วง​ที่​ขับ​บน​พื้นผิว​ขรุขระ​หรือ​มี​หลุมบ่อ
  • การ​หมุน​พวงมาลัย​อย่างรวดเร็ว

หาก​เริ่ม​มี​อาการ​ปัด​ส่าย อาจ​ยาก​ที่​จะ​ควบคุม​หรือ​ระงับ​ไม่ให้​อาการ​นี้​เกิดขึ้น​ได้ ทำ​ให้​บังคับรถ/รถ​พ่วง​ได้​ยาก และ​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​ท่าน​อาจจะ​เข้า​ผิด​เลน​หรือ​หลุด​ออก​จาก​เลนได้

ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง

ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​จะ​ตรวจสอบ​การ​เคลื่อนที่​ของ​รถ​อย่าง​ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​เคลื่อนที่​ไป​ทางด้านข้าง หาก​ตรวจ​พบว่า​มี​การ​ปัด​ส่าย ล้อ​หน้า​แต่​ละ​ล้อ​จะ​เบรก ช่วย​ทำ​ให้​ควบคุม​การ​ทรง​ตัว​ของรถ/รถ​พ่วงได้ การ​เบรก​นี้​จะ​เกิดขึ้น​บ่อยครั้ง​พอที่จะ​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​อีกครั้ง

ถ้า​ไม่​สามารถ​แก้ไข​อาการ​ปัด​ส่าย​ได้​ใน​ครั้ง​แรก​ที่​ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​เข้า​ทำงาน จะ​มี​การ​เบรก​ล้อ​ทุก​ล้อ​ของรถ/รถ​พ่วง และ​จะ​ลด​กำลัง​เครื่องยนต์ลง หลังจาก​ที่​การ​ปัด​ส่าย​ค่อยๆ ลดลง และ​รถ​พร้อม​รถ​พ่วง​มี​เสถียรภาพ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง​แล้ว ระบบ​จะ​หยุด​การ​ควบคุม และ​คนขับ​จะ​สามารถ​ควบคุม​รถ​ได้​อย่าง​เต็มที่​อีกครั้ง

บันทึก

ฟังก์ชั่น​ด้าน​เสถียรภาพ​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถ้า​คนขับ​เลือก​โหมด​สปอร์ต​โดย​การยกเลิก ESC ใน​ระบบ​เมนู​บน​หน้าจอ​ที่​จอแสดงผลส่วนกลาง

ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้ ถ้า​คนขับ​หมุน​พวงมาลัย​อย่าง​รุนแรง​เพื่อ​พยายาม​แก้ไข​อาการ​ปัด​ส่าย​ของ​รถ เนื่องจาก​ใน​สถานการณ์​เช่นนี้ ระบบ​ไม่​สามารถ​ระบุ​ได้​ว่า​สาเหตุ​ที่​ทำ​ให้​เกิด​การ​ปัด​ส่าย​มา​จาก​คนขับ​หรือ​รถพ่วง

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

เมื่อ​ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​ทำงาน สัญลักษณ์ ESC จะ​กะพริบ​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่