คาน​ลาก​พ่วง​และ​รถพ่วง

ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถ​พ่วง​ที่​สามารถยืด/ร่นได้*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถ​พ่วง​ที่​สามารถ​ยืด หรือ​ร่น​ได้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ได้​ง่าย และ​สามารถ​ยืด​หรือ​ร่น​ได้​เมื่อต้องการ ใน​ตำแหน่ง​ที่​มี​การ​ร่น ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถ​พ่วง​จะ​ถูก​ปิดสนิท

คำเตือน

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​สำหรับ​การ​ร่น​และ​ยืด​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วง​อย่างระมัดระวัง

การ​ยืด​ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถพ่วง

คำเตือน

หลีกเลี่ยง​การ​ยืน​ใกล้​กับ​กัน​ชน​ใน​ตำแหน่ง​ตรง​กลาง​ที่​ด้านหลัง​รถ​ในขณะ​การ​ต่อ​ตะขอ​ลากพ่วง

P5-1617-S90-Swivable towbar and switch foldout step 1

เปิด​ฝา​กระโปรงหลัง ปุ่ม​สำหรับ​การยืด/ร่น​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​อยู่​ทาง​ด้านขวา​ที่​ด้านหลัง​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ ไฟ​แสดง​ใน​ปุ่ม​จะต้อง​ติด​สว่าง​ขึ้น​เป็น​สี​ส้ม​อย่าง​คงที่ ฟังก์ชัน​การ​ยืด​ออก​จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

P5-1617-S90-V90-Swivable towbar and switch foldout step 2

กด​ปุ่ม​แล้วปล่อย - การ​ยืด​ออก​อาจ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ถ้า​กด​ปุ่ม​นานเกินไป

คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ยืด​ออก​และ​ลด​ระดับ​ลง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปลดล็อค - ไฟ​แสดง​จะ​กะพริบ​เป็น​สีส้ม

คำเตือน

ห้าม​กด​ปุ่ม​ยืดออก/ร่น​เข้า​ถ้า​มี​รถ​พ่วง​ต่อ​อยู่​กับ​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลากพ่วง

บันทึก

จะต้อง​รอ​ให้​คาน​ลาก​พ่วง​ทำ​ขั้นตอน​การ​ยืด​ออก​ให้​เสร็จ​สิ้น​เสียก่อน จึง​จะ​สามารถ​เลื่อน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ล็อคได้ ขั้นตอน​นี้​อาจ​ใช้​เวลา​หลายวินาที ถ้า​คาน​ลาก​พ่วง​ไม่​ยึด​เข้า​ที่​ใน​ตำแหน่ง​ล็อค ให้​รอ​เป็น​เวลา​สอง​ถึง​สาม​วินาที แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

P5-1617-S90-V90-Swivable towbar and switch foldout step 3

เลื่อน​คาน​ลาก​พ่วง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สุด ซึ่ง​คาน​ลาก​พ่วง​จะ​ถูก​ยึด​ไว้​และ​ล็อค​เข้าตำแหน่ง - ไฟ​แสดง​ติด​สว่าง​เป็น​สี​ส้ม​อย่างคงที่

คาน​ลาก​พ่วง​พร้อม​ใช้​งานแล้ว

คำเตือน

ต้อง​ยึด​สาย​เคเบิล​นิรภัย​ของ​รถ​ลาก​พ่วง​เข้า​กับ​จุด​ยึด​ที่กำหนด

บันทึก

โหมด​ประหยัด​พลังงาน​จะ​ทำงาน​หลังจาก​เวลา​ผ่าน​ไป​เป็น​ระยะ​หนึ่ง และ​ไฟ​แสดง​จะ​ดับลง การ​สั่งงาน​ระบบ​อีก​ครั้ง​ทำ​ได้​โดย​การ​ปิด​และ​เปิด​ฝา​กระโปรง​หลัง​อีกครั้ง กรณี​นี้​ใช้​ใน​การ​ร่น​และ​การ​ยืด​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลากพ่วง

ถ้า​รถ​ตรวจ​พบว่า​มี​การ​เชื่อมต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​พ่วง ไฟ​แสดง​จะ​ดับลง

การ​ร่น​ตัว​ยึด​สำหรับ​ลาก​รถพ่วง

สำคัญ

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ไม่​มี​ปลั๊ก​หรืออะ​แดป​เตอร์​ใดๆ ติดตั้ง​อยู่​ใน​ซอค​เก็ต​จ่ายไฟ​เมื่อ​ร่น​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วงเข้า

เปิด​ฝา​กระโปรงหลัง กด​ปุ่ม​ทาง​ด้านขวา​ที่​ด้านหลัง​ของ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แล้วปล่อย - การ​ร่น​เข้า​อาจ​ไม่​เริ่ม​ทำงาน​ถ้า​กด​ปุ่ม​นานเกินไป

ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วง​จะ​ลด​ระดับ​โดย​อัตโนมัติ​ลง​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ปลดล็อค - ไฟ​แสดง​ใน​ปุ่ม​กะพริบ​เป็น​สีส้ม

P5-1617-S90-V90-swivable towbar and switch fold in step 1

ล็อค​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วง​โดย​การ​เลื่อน​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​ร่น​เข้า ซึ่ง​ตัว​ยึด​จะ​ล็อค​เข้าตำแหน่ง

ไฟ​แสดง​จะ​ติด​สว่าง​อย่าง​คงที่ ถ้า​ตัว​ยึด​สำหรับ​การ​ลาก​พ่วง​ร่น​เข้า​อย่าง​ถูกต้องแล้ว

P5-1617-S90-V90-swivable towbar and switch foldin step 2

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่