คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

การ​โอ​เวอร์​โหลด​ของ​แบตเตอรี่สตาร์ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ใช้​พลังงาน​แบตเตอรี่​ใน​ระดับต่างกัน หลีกเลี่ยง​การ​เสียบ​กุญแจ​ทิ้ง​ไว้​ในตำแหน่ง II เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของรถ ให้​ใช้​สวิตช์​กุญแจตำแหน่ง I ซึ่ง​ใช้​กำลังไฟฟ้า​น้อยลงแทน

นอกจากนี้ ยัง​ต้อง​เอา​ใจ​ใส่​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​เป็น​ภาระ​ต่อ​ระบบไฟฟ้า อย่า​ใช้​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ที่​ใช้​กำลัง​ไฟ​สูง​เมื่อ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถแล้ว ตัวอย่าง​ของ​การ​ทำงาน​เหล่านี้ได้แก่:

  • พัด​ลม​ระบายอากาศ
  • ไฟหน้า
  • ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​บังลม
  • ระบบ​เครื่องเสียง (เปิด​เสียงดัง)

ถ้า​แรงดันไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ต่ำ​เกินไป ข้อความ 12 V BatteryLow charge, will soon enter power save mode จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ จากนั้น​ระบบ​ประหยัด​พลังงาน​จะ​ปิด​หรือ​ลด​ภาระ​การ​ใช้​งาน​บางอย่าง เช่น พัด​ลม​ระบาย​อากาศและ/หรือ​ระบบ​เครื่องเสียง

ใน​กรณี​นี้ ให้​ชาร์จ​แบตเตอรี่​โดย​สตาร์ต​รถ และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​ทำงาน​เป็น​เวลา​อย่างน้อย 15 นาที - การ​ชาร์จ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ในขณะ​ขับ​ขี่​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​สูง​กว่า​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​และ​จอด​อยู่​กับที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่