คำแนะนำ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

สภาพ​ความ​ร้อน​สูง​เกิน​ใน​เครื่องยนต์​และ​ระบบขับเคลื่อน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภายใต้​เงื่อนไข​พิเศษ ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​ภูมิ​ประเทศ​ที่​เป็น​เนิน​เขา​หรือ​อากาศ​ร้อน เครื่องยนต์​และ​ระบบ​ขับเคลื่อน​อาจ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​ร้อน​จัด โดยเฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​เมื่อ​บรรทุก​สัมภาระมาก

  • ใน​กรณี​ที่​เกิด​สภาพ​ความ​ร้อน​สูง​เกิน กำลัง​ของ​เครื่องยนต์​อาจ​ถูก​จำกัดชั่วคราว
  • เมื่อ​ขับ​รถ​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน ให้​ถอด​หลอดไฟ​เสริม​ทุก​ดวง​ออก​จาก​ด้านหน้า​ของ​กระจังรถ
  • ถ้า​อุณหภูมิ​ใน​ระบบ​หล่อ​เย็น​เครื่องยนต์​สูง​เกินไป สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงข้อความ Engine temperatureHigh temperature Stop safely ให้​หยุด​รถ​ใน​ที่​ปลอดภัย​และ​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​หลาย​นาที​เพื่อให้​เครื่องยนต์​เย็นลง
  • ถ้าข้อความ Engine temperatureHigh temperature Turn off engine หรือ Engine coolantLevel low, turn off engine แสดง​ขึ้น ให้​หยุด​รถ​และ​ดับเครื่องยนต์
  • ใน​กรณี​ที่​เกิด​สภาพ​ความ​ร้อน​สูง​เกิน​ใน​กระปุก​เกียร์ ระบบ​จะ​เลือก​โปรแกรม​การ​เปลี่ยน​เกียร์ทางเลือก นอกจากนั้น ฟังก์ชัน​การ​ป้องกัน​แบบ​รวม​ใน​ตัว​จะ​ทำงาน โดย​การ​ทำงาน​ส่วน​หนึ่ง​ก็​คือ​สัญลักษณ์​เตือน​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดงข้อความ Transmission warmReduce speed to lower temperature หรือ Transmission hotStop safely, wait for cooling ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้ และ​ลด​ความเร็ว​ลง​หรือ​หยุด​รถ​ใน​บริเวณ​ที่​ปลอดภัย แล้ว​ปล่อย​ให้​เครื่องยนต์​เดิน​เบา​หลาย​นาที​เพื่อให้​กระปุก​เกียร์​เย็นลง
  • หาก​รถ​ร้อน​จัด ระบบ​ปรับ​อากาศ​อาจ​ไม่​ทำงานชั่วคราว
  • หลังจาก​ใช้​งาน​รถ​อย่าง​สมบุกสมบัน อย่า​ดับ​เครื่องยนต์​ทันที​ที่​จอดรถ

บันทึก

หลังจาก​ที่​ดับ​เครื่องยนต์​แล้ว พัด​ลม​หม้อ​น้ำ​ของ​เครื่องยนต์​จะ​ยังคง​ทำงาน​ต่อไป​อีก​ระยะเวลา​หนึ่ง ซึ่ง​เป็น​เรื่องปกติ

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์

ความหมาย

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp

อุณหภูมิ​เครื่องยนต์สูง ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant

ระดับต่ำ​, น้ำ​หล่อเย็น ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

กระปุก​เกียร์ร้อน/ร้อนเกินไป/เย็น ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่