ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์

3 ผลลัพธ์

การ​บายพาส​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์*

ใน​กรณี​ฉุกเฉิน​หรือ​เมื่อ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​ไม่​ทำงาน ท่าน​สามารถ​บายพาส​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์ เพื่อให้​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์*

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​มึน​เมา​จาก​การ​ดื่ม​แอ​ลกอ​ฮอลล์​ขับ​ขี่รถยนต์ ก่อนที่​จะ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ คนขับ​ต้อง​ทดสอบ​ลม​หายใจ​เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​คนขับ​ไม่ได้​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของอัลกอฮอล์ การ​ปรับเทียบ​มาตรฐาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​ดำเนินการ​ตาม​ค่า​ขีดจำกัด​ของ​แต่​ละ​ตลาด​ที่​มี​การ​บังคับ​ใช้​ตามกฎหมาย

ก่อน​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ที่​มี​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​จะ​เปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​พร้อม​สำหรับ​ใช้​งาน​เมื่อ​เปิด​ประตูรถ