ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​รับรอง​ประเภท​และใบอนุญาต

7 ผลลัพธ์

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​สำหรับ​การ​ใช้​ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา โดย​ข้อความ​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​ระบบ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุดเรดาร์

การ​รับรอง​ชนิด​สำหรับ​ชุด​เรดาร์​ของ​รถ​สามารถ​ดู​ได้​ใน​ตารางต่อไปนี้

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ใบอนุญาต​คือ ข้อตกลง​สำหรับ​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง ข้อความ​ต่อไปนี้​คือ​ข้อตกลง​ของ​วอล​โว่​กับผู้ผลิต/ผู้พัฒนา และ​จะ​เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

ใบอนุญาต* คือ​ข้อตกลง​สำหรับ​ให้​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง

ลิขสิทธิ์​สำหรับ​การ​นำ​ทาง​บน​แผนที่