ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

คำนำ

9 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ​สำหรับ​รถ​ที่มี Volvo On Call

ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​เจ้าของ​รถ สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ​การ​เปลี่ยน​เจ้าของบริการ Volvo On Call

video

Sensus - การ​เชื่อมต่อ​และ​การบำรุงรักษา

Sensus ทำ​ให้​สามารถ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต​, ใช้​แอพ​ต่างๆ และ​ทำ​ให้​รถ​ของ​ท่าน​เป็นฮอตสปอต Wi-Fi ได้

IntelliSafe-การ​ช่วยเหลือคนขับ

IntelliSafe คือ แนวคิด​ของ​รถ​วอล​โว่​ที่​เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​ของรถ โดย​ประกอบด้วย​จำนวน​ของ​ระบบ​ต่างๆ ที่​ช่วย​สนับสนุน​ให้​การ​เดินทาง​ปลอดภัย เพื่อ​ป้องกัน​การ​บาดเจ็บ​และ​เพื่อ​ป้องกัน​ผู้โดยสาร​จาก​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนนอื่นๆ

การ​บันทึกข้อมูล

ข้อมูล​บางอย่าง​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​รถ การ​ทำงาน และ​เหตุการณ์​ที่​เกิดขึ้น​จะ​บันทึก​ไว้​ใน​รถ ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย และ​การ​รับประกัน​คุณภาพ​ของ​วอลโว่

ข้อมูล​สำคัญ​เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม​, อุปกรณ์​พิเศษ และ​ซอค​เก็ต​สำหรับ​การ​ตรวจหาข้อบกพร่อง

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้งอุปกรณ์เสริม​, อุปกรณ์​พิเศษ หรือ​เครื่องมือ​ตรวจหาข้อบกพร่อง/ซอฟต์แวร์​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ส่งผล​เสีย​กับ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของรถ

Drive-E - ความ​เพลิดเพลิน​กับ​การ​ขับ​ขี่​แบบ​เครื่องยนต์สะอาด

Volvo Car Corporation ได้​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​และ​โซลูชั่น​ที่​ปลอดภัย​และ​มี​ประสิทธิภาพ​สูงขึ้น​อย่าง​ต่อเนื่อง เพื่อ​ลด​ผลเสีย​ต่อสิ่งแวดล้อม

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และสิ่งแวดล้อม

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​จะ​ใช้​กระดาษ​จาก​ป่า​ไม้​ที่​ได้รับ​การควบคุม

นี่​คือ​วิธีการ​ค้นหา​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของรถ

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ผลิตภัณฑ์​หลาย​รูปแบบ ทั้ง​ใน​แบบดิ​จิทัล​และ​แบบพิมพ์ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จะ​มี​อยู่​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ของรถ​, ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา และ​บน​ไซต์​การ​สนับสนุนของ Volvo Cars ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะมี Quick Guide และ​เอกสาร​ข้อมูล​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​จำเพาะ​และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ รวมถึงข้อมูล​อื่นๆ อีกมากมาย ท่าน​สามารถ​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​พิมพ์ได้

video

Volvo ID

Volvo ID จะ​ช่วย​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ที่​หลากหลาย​ของ​การ​บริการ​วอล​โว่​ส่วนบุคคล* แบบ​ออนไลน์ได้