ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตำแหน่ง​ที่​เด็ก​นั่ง​ใน​รถ​และ​การ​เลือกใช้​อุปกรณ์ ต้อง​พิจารณา​ตาม​น้ำหนัก​และ​ขนาด​ของเด็ก

เด็ก​ควร​นั่ง​อย่าง​สบาย​และปลอดภัย ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ได้​ใช้​งาน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่างถูกต้อง

ให้​ดู​วิธี​ติดตั้ง​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​อย่าง​ถูกต้อง​จาก​คำแนะนำ​ใน​การติดตั้ง

บันทึก

เมื่อ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก สิ่ง​สำคัญ​คือ​จะต้อง​อ่าน​คำแนะนำ​การ​ติดตั้ง​ที่​ให้​มา​อย่างละเอียด

ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

P5-1617-S90/V90–Safety–Child seat and airbag

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ด้านหลัง​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกันได้

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​เปิด​ใช้​งาน​อยู่ จะต้อง​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ด้านหลังเสมอ ถ้า​เด็ก​กำลัง​นั่ง​ใน​เบาะ​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า เด็ก​อาจ​ได้รับ​บาดเจ็บ​สาหัส​ได้​ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​พอง​ตัวออก

ถ้า​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสาร​แล้ว จึง​จะ​สามารถ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้าได้

บันทึก

ข้อกำหนด​ต่างๆ เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​การ​นั่ง​ใน​รถยนต์​ของ​เด็ก​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​แต่​ละประเทศ ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน

คำเตือน

ห้าม​ยืน​หรือ​นั่ง​ที่​ด้านหน้า​ของ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสารด้านหน้า

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ถ้า​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารไว้

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ต่อไปนี้​คือ​จุดสำคัญ​ที่​ต้อง​ให้​ความ​สนใจ​เมื่อ​มี​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ติดตั้ง​อยู่​ในรถ

คำเตือน

ห้าม​ใช้​เบาะเสริม/ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​คาน​เหล็ก​หรือ​ที่​นั่ง​ประเภท​ที่​ออกแบบ​มา​ให้​สามารถ​วาง​บน​ปุ่ม​ปลด​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​หัว​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ปลด​ออก​ได้เอง

ห้าม​ยึด​สาย​รัด​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​เข้า​กับ​ก้าน​ปรับ​ที่​นั่ง​ตาม​แนวนอน หรือ​ในสปริง​, ราง หรือ​คาน​ด้าน​ใต้​ที่นั่ง ขอบ​คม​ต่างๆ อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​สาย​รัดได้

ห้าม​ให้​ส่วนบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​วาง​ชิด​กับ​กระจกหน้า

การ​ติดตั้ง​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

 • เมื่อ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
 • เมื่อ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้า ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ได้​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารไว้
 • ใช้​เฉพาะที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้​, ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​หรือ​แบบ​กึ่ง​อเนกประสงค์ และ​เมื่อ​มี​รถ​ของ​ท่าน​รวมอยู่​ใน​รายชื่อ​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ของ​บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 • ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็กแบบ ISOFIX สามารถ​ติดตั้ง​ได้​เมื่อ​รถ​มี​อุปกรณ์เสริม​แผงคอนโซล ISOFIX

  ขอบเขต​ของ​อุปกรณ์​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

  ติดตั้ง​อยู่เท่านั้น
 • ถ้า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​สาย​รัด​ด้านล่าง​ติดตั้ง​อยู่ วอล​โว่​ของ​แนะนำ​ให้​ใช้​จุด​ยึด​พร้อมกับ

  ขอบเขต​ของ​อุปกรณ์​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

  เหล่านี้
 • ตัวนำ ISOFIX สามารถ​ใช้​ใน​การ​ช่วย​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็กได้

การ​ติดตั้ง​ใน​ที่​นั่งด้านหลัง

 • ใช้​เฉพาะที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้​, ได้รับ​การ​รับรอง​ให้​ใช้ได้​ทั่วไป​หรือ​แบบ​กึ่ง​อเนกประสงค์ และ​เมื่อ​มี​รถ​ของ​ท่าน​รวมอยู่​ใน​รายชื่อ​รถ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ของ​บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
 • ห้าม​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ขา​รองรับ​ไว้​บน​ที่​นั่ง​ตรงกลาง
 • ที่​นั่ง​ตัว​นอก​จะ​มี​ระบบ​ตัวยึด ISOFIX ติดตั้ง​อยู่ และ​ได้รับ​การ​รับรองสำหรับ i-Size

  แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

 • ที่​นั่ง​ตัว​นอก​จะ​มี​จุด​ยึด​ด้านบน​ติดตั้งอยู่ วอล​โว​ขอ​แนะนำ​ให้​ดึง​สาย​รัด​ด้านบน​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ผ่าน​รู​ใน​พนัก​พิง​ศีรษะ ก่อนที่​จะ​รัด​เข้า​กับ​จุดยึด ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ของ​บริษัทผู้ผลิต​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
 • ถ้า​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​มี​สาย​รัด​ด้านล่าง​ติดตั้ง​อยู่ ห้าม​ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​ที่​อยู่​ด้านหน้า หลังจาก​ที่​ติดตั้ง​สาย​รัด​ใน​จุด​ยึด​ด้านล่างแล้ว อย่า​ลืม​ถอด​สาย​รัด​ด้านล่าง​ออก​เมื่อ​ไม่ได้​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

ป้าย​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​ที่​บัง​แดด​ด้านผู้โดยสาร

P5-1507–Safety–Airbag decal placement EU 2

รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู​ด้านผู้โดยสาร ป้าย​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​สามารถ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

รูป​ลอก​เตือน​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​จะ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตามที่​แสดง​ไว้ด้านบน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่