ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ความปลอดภัย

4 ผลลัพธ์

ความปลอดภัย

รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​หลากหลาย​ระบบ​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​พร้อม​กัน เพื่อ​ป้องกัน​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ

Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) เป็น​ระบบ​ซึ่ง​ช่วย​ลด​อันตราย​ของ​คน​เดิน​ถนน​จาก​การ​กระแทก​ของ​รถ​เมื่อ​เกิด​การ​ชนด้านหน้า

ความ​ปลอดภัย​ระหว่าง​การตั้งครรภ์

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ จะต้อง​ใช้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​ใน​ระหว่าง​การ​ตั้งครรภ์ และ​คนขับ​ที่​ตั้งครรภ์​จะต้อง​ปรับ​ที่​นั่ง​อย่างถูกต้อง

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) เป็น​การ​ป้องกัน​การ​บาดเจ็บ​เนื่องจาก​การ​สะบัด​ไป​ทางด้านหลัง​อย่างรวดเร็ว ระบบ​นี้​ประกอบด้วย​เบาะ​นั่ง​และ​พนัก​พิง​แบบ​ดูด​ซับ​พลังงาน และ​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า