ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​หลากหลาย​ระบบ​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​พร้อม​กัน เพื่อ​ป้องกัน​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​เกิดอุบัติเหตุ

รถ​มี​เซ็นเซอร์​จำนวน​หนึ่ง​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​จะ​ตอบสนอง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ และ​สั่งงาน​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ต่างๆ เช่น ถุง​ลม​นิรภัย​และ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัดนิรภัย โดย​ขึ้นอยู่​กับ​สภาพ​อุบัติเหตุ​เฉพาะ เช่น​การ​ชน​ที่​มุม​ต่างๆ กัน การ​พลิก​คว่ำ หรือ​การ​ขับ​ตก​ถนน ระบบ​จะ​ตอบสนอง​ใน​รูปแบบ​ต่างๆ กัน​เพื่อให้​การ​ปกป้อง​ที่​ดีที่สุด

นอกจากนี้ ยัง​มี​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​แบบ​กลไก เช่น Whiplash Protection System อีกด้วย นอกจากนี้​รถ​ยัง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใน​ลักษณะ​ที่​สามารถ​กระจาย​แรง​ส่วน​ใหญ่​ของ​การ​ชน​ไป​ยัง​คาน เสา พื้น หลังคา และ​ส่วน​อื่นๆ ของ​ตัวถัง​ได้ด้วย

โหมด​นิรภัย​ของ​รถ​อาจ​ทำงาน​หลัง​การ​ชน ถ้า​ฟังก์ชัน​ที่​สำคัญ​ใน​รถ​ได้รับ​ความเสียหาย

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5-1507 Symbol SRS indicator

สัญลักษณ์​เตือน​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​อยู่​ที่​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II สัญลักษณ์​จะ​ดับ​ไป​หลังจาก​ผ่าน​ไปประมาณ 6 วินาที ถ้า​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ไม่​มี​ความผิดปกติ

คำเตือน

ถ้า​สัญลักษณ์​เตือน​ยังคง​ติด​สว่าง​อยู่ หรือ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​รถ และ​มีข้อความ SRS airbagService urgent Drive to workshop แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ แสดง​ว่า​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ทำงาน​ไม่เต็มที่ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​โดยเร็วที่สุด

P5-1507 Symbol General red

ถ้า​สัญลักษณ์​เตือน​เฉพาะ​ไม่​ทำงาน สัญลักษณ์​เตือน​ทั่วไป​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​แทน และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​ข้อความ​เดียวกันขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่