ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

Safety mode

3 ผลลัพธ์

เหตุการณ์การจราจร

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน และ​ถ้า​สามารถ​ทำ​ได้ ให้​เลื่อน​รถ​ไป​ยัง​ที่​ปลอดภัย​ซึ่ง​ห่าง​จากการจราจร ถ้า​ได้​กลิ่น​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Safety modeSee Owner's manual ห้าม​พยายาม​สตาร์ต​รถ​อีกครั้ง ใน​กรณี​นี้ ให้​ออก​จาก​รถในทันที!

Safety mode

โหมด​ความ​ปลอดภัย​เป็น​สถานะการ​ป้องกัน ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​การ​ชน​อาจ​ทำ​ให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​สำคัญ​ต่างๆ ของ​รถ เช่น ท่อ​ส่ง​น้ำมันเชื้อเพลิง​, เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย หรือ​ระบบ​เบรก ได้รับ​ความเสียหาย

การสตาร์ต/การ​เคลื่อนย้าย​รถ​หลังจาก​อยู่​ใน​โหมด​ความปลอดภัย

ถ้า​รถ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมด​ความ​ปลอดภัย จะ​สามารถ​ลอง​สตาร์ต​รถ​และ​เคลื่อนย้าย​รถ​ออก​จาก​ตำแหน่ง​ที่​อันตรายได้