ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ถุง​ลมนิรภัย

5 ผลลัพธ์

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร*

ถ้า​รถ​ติดตั้งสวิตช์ Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) ไว้ จะ​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารได้

ม่าน​นิรภัย​กันกระแทก

ม่าน​นิรภัย​กันกระแทก Inflatable Curtain (IC) จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ศีรษะ​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​กระแทก​กับ​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​รถ​เมื่อ​เกิด​การชน

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ข้างบน​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณ​ทรวง​อก​และ​สะโพก​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

ถุง​ลมนิรภัย

รถ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​และ​ม่าน​นิรภัย​กัน​กระแทก​สำหรับ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ติดตั้งอยู่

ถุง​ลม​นิรภัย​คนขับ​และ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

รถยนต์​จะ​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสาร​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า เพื่อ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย