ถุง​ลมนิรภัย

การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​รถ​ติดตั้งสวิตช์ Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS) ไว้ จะ​สามารถ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสารได้

สวิตช์

สวิตช์​สำหรับ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร (PACOS) อยู่​ที่​ขอบ​ของ​คอนโซล​หน้าที่​ด้าน​ผู้โดยสาร และ​สามารถ​เข้าถึง​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตูผู้โดยสาร

ตรวจสอบ​ว่า​สวิตช์​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ

P5-1617-S90/V90–Safety–Passenger airbag cut off switch
ON - ถุง​ลม​นิรภัย​เปิด​ใช้​งาน​อยู่ และ​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไปด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ได้​อย่างปลอดภัย
OFF - ถุง​ลม​นิรภัย​ปิด​ใช้​งาน​อยู่ และ​เด็ก​ที่​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​สามารถ​นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ได้​อย่างปลอดภัย

คำเตือน

ถ้า​รถ​ไม่​มี​สวิตช์​เปิด​ใช้งาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ติดตั้ง​อยู่ ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พร้อม​ทำงาน​อยู่ตลอดเวลา

การ​สั่งงาน​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on

ดึง​สวิตช์​ออกไป​ทางด้าน​นอก และ​หมุน​จากตำแหน่ง OFF (B) ไป​ยังตำแหน่ง ON (A)

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Passenger airbag onPlease acknowledge

บันทึก

หาก​มี​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ​ต่ำ​กว่า ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน​ใน​คอนโซล​หลังคา​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​เวลาประมาณ 6 วินาที หลังจาก​ที่ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II

ยืนยัน​ข้อความ​โดย​การ​กดปุ่ม O ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag on

ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​เตือน​ใน​คอนโซล​ที่​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ได้​เปิด​ใช้​งานแล้ว

คำเตือน

ห้าม​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลัง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

เมื่อ​มี​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​หน้า​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​อยู่​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ผู้โดยสารเสมอ

หาก​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​กล่าว​ไว้​ข้างต้น อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยผู้โดยสาร

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off

ดึง​สวิตช์​ออกไป​ทางด้าน​นอก และ​หมุน​จากตำแหน่ง ON (A) ไป​ยังตำแหน่ง OFF (B)

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​แสดงข้อความ Passenger airbag offPlease acknowledge

บันทึก

หาก​มี​การสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ผู้โดยสาร เมื่อ​รถ​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I หรือ​ต่ำ​กว่า ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ไฟ​แสดง​การ​ทำงาน​ใน​คอนโซล​หลังคา​จะ​ติด​สว่าง​เป็น​เวลาประมาณ 6 วินาที หลังจาก​ที่ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ II

ยืนยัน​ข้อความ​โดย​การ​กดปุ่ม O ที่​แป้น​กด​ทาง​ด้านขวา​บนพวงมาลัย

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag off

ข้อความ​และ​สัญลักษณ์​ใน​คอนโซล​ที่​หลังคา​จะ​แสดง​ให้​ทราบ​ว่า ถุง​ลม​นิรภัย​สำหรับ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

คำเตือน

ห้าม​ไม่ให้​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​หัน​ไป​ทางด้านหน้า (ทั้ง​เด็ก​และผู้ใหญ่) นั่ง​บน​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​เมื่อ​ปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัยไว้

การ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ข้างต้น​อาจ​ทำ​ให้​ได้รับ​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิต​หรือ​ได้รับ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

สำคัญ

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้ ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ด้าน​ผู้โดยสาร​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานด้วย


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่