ถุง​ลมนิรภัย

ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้าน​ข้างบน​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​ช่วย​ป้องกัน​บริเวณ​ทรวง​อก​และ​สะโพก​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การชน

P5-1507–Safety–SIPS airbag

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ติดตั้ง​อยู่​ใน​โครง​พนัก​พิง​ชั้นนอก​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า ซึ่ง​จะ​ช่วย​ป้องกัน​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ที่​นั่ง​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า

เมื่อ​เกิด​การ​ชน​อย่าง​รุนแรง​พอ เซ็นเซอร์​ต่างๆ จะ​ตอบสนอง และ​ถุง​ลมนิรภัย (ต่างๆ) จะ​พอง​ตัว​ด้วย​แก๊ส​ที่ร้อน ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​พอง​ตัว​ระหว่าง​ผู้โดยสาร​และ​แผง​ประตู​เพื่อ​รองรับ​แรงกระแทก ถุง​ลม​นิรภัย​จะ​ยุบตัว​เมื่อ​ถูกอัด โดย​ปกติ​แล้ว​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​จะ​พอง​ตัว​เฉพาะ​ด้าน​ที่​เกิด​การ​ชนเท่านั้น

คำเตือน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​เพื่อ​ขอรับ​การซ่อม การ​ทำงาน​กับ​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ทำงาน​ผิดพลาด และ​ส่งผล​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บ​ร้ายแรงได้

คำเตือน

ห้าม​วาง​วัตถุ​ใดๆ ไว้​ระหว่าง​ด้าน​นอก​ของ​ที่​นั่ง​กับ​แผง​ประตู เนื่องจาก​บริเวณ​นี้​เป็น​บริเวณ​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลมนิรภัย

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เฉพาะ​แผ่น​ปิด​ที่​นั่ง​รถยนต์​ที่​ได้รับ​อนุญาต​จาก​วอล​โว่เท่านั้น แผ่น​ปิด​ที่​นั่ง​อื่นๆ อาจ​กีด​ขวาง​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัยได้

คำเตือน

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​เป็น​ระบบ​ที่​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​ของ​เข็ม​ขัดนิรภัย ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัยเสมอ

ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​และ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก

การ​ปกป้อง​ของ​รถ​แก่​เด็ก​ที่​นั่ง​อยู่​ใน​เบาะ​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​หรือ​บน​เบาะ​รอง​นั่ง​ไม่​ลดลง​แต่​อย่าง​ใด​เมื่อ​ใช้​ระบบ​ถุง​ลม​นิรภัยด้านข้าง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่