ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

เติม​ลม​ยาง​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศ​จาก​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เติม​ลม​ยาง​ชุด​เดิม​ของ​รถ​ได้​โดย​ใช้​เครื่อง​อัด​อากาศ​ใน​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน

เครื่อง​อัด​อากาศ​ต้อง​ปิดอยู่ ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า สวิตช์​อยู่​ในตำแหน่ง 0 และ​นำ​สายไฟ​และ​ท่อ​อ่อน​อากาศออกมา

คลาย​เกลียว​ฝา​กัน​ฝุ่น และ​ขัน​ขั้วต่อ​วาล์ว​ของ​ท่อ​อ่อน​อากาศ​เข้า​กับ​ด้านล่าง​ของ​เกลียว​วาล์ว​ยางล้อ

ต่อ​สายไฟ​เข้ากับปลั๊กไฟ 12 โวลต์ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ แล้ว​สตาร์ตเครื่องยนต์

คำเตือน

การ​สูด​ดม​ไอ​เสีย​รถยนต์​อาจ​เป็น​อันตราย​ถึง​แก่​ชีวิตได้ ห้าม​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ทิ้ง​ไว้​ใน​บริเวณ​อับ​หรือไม่​มี​อากาศ​ถ่ายเทเพียงพอ

คำเตือน

ห้าม​ทิ้ง​เด็ก​ให้​อยู่​ใน​รถ​ตาม​ลำพัง​ในขณะ​เครื่องยนต์​กำลังทำงาน

เปิด​เครื่อง​อัด​อากาศ​โดย​การ​เลื่อน​สวิตช์​ไป​ที่ตำแหน่ง I

สำคัญ

เสี่ยง​ต่อ​ความ​ร้อน​สูงเกิน ชุด​สูบลม (Compressor) ต้อง​ไม่​ทำงาน​นาน​เกินกว่า 10 นาที

เติม​ลม​ยาง​ให้​มี​ความ​ดัน​เท่ากับ​ที่​ระบุ​ไว้​บน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ (ถ้า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​สูง​เกินไป ให้​ปล่อย​อากาศ​ออก​โดย​ใช้​วาล์ว​ลด​ความดัน)

P5-1507-tyre pressure sticker

ปิด​เครื่อง​อัดอากาศ ปลด​ท่อ​อ่อน​อากาศ​และสายไฟ

ใส่​ฝา​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้าที่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่