ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ล้อ​และยาง

6 ผลลัพธ์

การ​ออกแบบ​ขนาด​ของยาง

การ​กำหนด​ขนาดยาง​, ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก และ​คลาสความเร็ว

ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

ใช้​ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​รถ​ใช้​ถนน​ราย​อื่นๆ ถ้า​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​ในการจราจร

ยางรั่ว

สั่งงาน​ไฟ​กะพริบ​ฉุกเฉิน​ถ้า​รถ​เกิด​ยาง​รั่ว​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​คับคั่ง

ชุดเครื่องมือ

เครื่องมือ​ที่​อาจ​เป็น​ประโยชน์​ใน​ระหว่าง​การ​ลากรถ​, การ​เปลี่ยน​ล้อ หรือ​สถานการณ์​อื่นๆ ที่​คล้ายคลึง​กัน​จะ​เก็บ​อยู่​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ของรถ

การ​ออกแบบ​ขนาด​ของ​กระทะล้อ

ขนาด​ของ​ล้อ​และ​กระทะ​ล้อ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ไว้​ตาม​ตัวอย่าง​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

อุปกรณ์​ปฐมพยาบาล

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ