ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ยางรถยนต์

9 ผลลัพธ์

การ​ตรวจสอบยาง*

การ​ตรวจสอบยาง Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) จะ​ทำ​การ​เตือน​ด้วย​สัญลักษณ์​แสดง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เมื่อ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใน​ยาง​รถ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

การ​ปรับเทียบ​การ​ตรวจสอบยาง*

เพื่อให้ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง จะต้อง​มี​การ​กำหนดค่า​อ้างอิง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลมยาง การ​ดำเนินการ​นี้​จะต้อง​ทำ​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​ยาง หรือ​เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ความ​ดัน​ลมยาง

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ด้วย​ระบบ​ตรวจสอบยาง*

ระบบ​ตรวจสอบยาง Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ดู​สถานะ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้

แรงดัน​ยาง​รถยนต์​ที่​อนุญาตไว้

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​โดย​ใช้​ระบบ​ตรวจสอบยาง*

เมื่อ​ระบบ​ตรวจสอบยาง Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ทำ​การ​เตือน แสดง​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ของ​รถ​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​เส้น​ต่ำเกินไป

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ยาง​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง​จะ​ช่วย​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ใน​การ​ขับขี่​, ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ยืด​อายุ​ใช้​งาน​ของยาง

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​บนยาง

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​จะ​แสดง​สถานะ​ความ​ลึก​ของ​ดอกยาง

ยางรถยนต์

หน้าที่​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ยาง​ก็​คือ การ​ยึด​เกาะ​กับ​ผิวถนน​, การ​ลด​การ​สั่นสะเทือน และ​การ​ป้องกัน​การ​สึก​หรอ​ของล้อ

ทิศ​ทางการ​หมุน​ของล้อ

ยาง​ล้อ​ที่​มี​ดอก​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​หมุน​เพียง​ทิศทาง​เดียว​จะ​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​ทิศทางการ​หมุน​ไว้​ด้วยลูกศร