ยางรถยนต์

การ​ปรับเทียบ​การ​ตรวจสอบยาง*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง จะต้อง​มี​การ​กำหนดค่า​อ้างอิง​สำหรับ​ความ​ดัน​ลมยาง การ​ดำเนินการ​นี้​จะต้อง​ทำ​ทุก​ครั้ง​ที่​มี​การ​เปลี่ยน​ยาง หรือ​เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยนแปลง​ความ​ดัน​ลมยาง

ตัวอย่างเช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​โดย​มี​การ​บรรทุก​สัมภาระ​หนัก หรือ​เมื่อ​ใช้​ความเร็ว​สูงกว่า 160 กม./ชม. (100 ไมล์​ต่อชั่วโมง) ควร​ปรับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ตาม​ค่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​วอล​โว่​แนะนำ​ให้ใช้ หลังจาก​นั้น จะต้อง​ปรับเทียบ​ระบบใหม่

ดับเครื่องยนต์

เติม​ลม​ยาง​จน​ได้​ความ​ดัน​ที่​ต้องการ​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​รูป​ลอก​ความ​ดัน​ลม​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านคนขับ

P5-1507-tyre pressure sticker

สตาร์ตเครื่องยนต์

เปิดแอพ Car status ใน​มุมมองแอพ

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

แตะที่ Status เพื่อ​ดู​การ​ตรวจสอบยาง

บันทึก

รถ​จะต้อง​จอด​อยู่​กับ​ที่​เมื่อ​เริ่ม​การปรับเทียบ

กด Calibrate

แตะที่ OK เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ใน​ล้อ​ทั้ง​สี่​ล้อ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​และ​ปรับแล้ว

ขับรถ

การ​ปรับเทียบ​จะ​ดำเนินการ​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​รถอยู่ การ​ปรับเทียบ​จะ​หยุด​ชั่วคราว​ถ้า​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์ แต่​จะ​ทำงาน​ต่อ​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​ขับ​รถ​ต่อไป​อีก​ครั้งหนึ่ง

เมื่อ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ได้​เพียงพอ​เพื่อให้​ระบบ​สามารถ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​ได้​แล้ว รูป​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​เปลี่ยน​จาก​สี​เทา​เป็น​สีเขียว ระบบ​ไม่​มี​การ​ยืนยัน​เพิ่มเติม​ใดๆ ว่า​การ​ปรับเทียบ​เสร็จ​สมบูรณ์แล้ว

ถ้า​การ​ปรับเทียบ​ล้มเหลว จะ​มี​ข้อความ​แสดงขึ้น: Calibration unsuccessful. Please try again.

บันทึก

โปรด​จำ​ไว้​เสมอ​ว่า จะต้อง​ทำ​การ​ปรับเทียบระบบ TPMS ซ้ำ​ทุก​ครั้ง​ที่​เปลี่ยน​ยาง หรือ​ถ้า​มี​การ​ปรับ​ความ​ดัน​ลมยาง ค่า​อ้างอิง​ใหม่​จะต้อง​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​เพื่อให้​ระบบ​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่