ยางรถยนต์

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ยาง​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ถูกต้อง​จะ​ช่วย​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ใน​การ​ขับขี่​, ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ยืด​อายุ​ใช้​งาน​ของยาง

ความ​ดัน​ลม​ยาง​จะ​ลดลง​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป ซึ่ง​เป็น​ปรากฏการณ์​ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​ยัง​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตาม​อุณหภูมิ​อากาศ​ภายนอก​อีกด้วย ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ต่ำ​เกินไป​จะ​ทำ​ให้​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิงสูงขึ้น​, ลด​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​ยาง และ​ทำ​ให้​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถ​ด้อย​ประสิทธิภาพลง นอกจากนี้ การ​ขับ​รถ​ด้วย​ยาง​ที่​มี​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำ​เกิน​อาจ​ทำ​ให้​ยาง​ร้อน​จัด​และ​ชำรุด​เสียหายได้ ความ​ดัน​ลม​ยาง​มี​ผล​ต่อ​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การเดินทาง​, เสียง​จาก​ถนน และ​ลักษณะ​การ​ขับขี่

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่แนะนำ

P5-1507-tyre pressure sticker

ป้าย​ความ​ดัน​ยาง​บน​เสา​ประตู​ด้านข้าง​ด้านคนขับ (ระหว่าง​โครง​รถ​และ​ประตูหลัง) แสดง​ความ​ดัน​ยาง​สำหรับ​ภาระ​และ​เงื่อนไข​ความเร็ว​ต่างๆ กัน

ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความดัน ECO

สำหรับ​การ​บรรทุก​น้ำหนักน้อย (ผู้โดยสาร​ไม่เกิน 3 คน) โดย​ใช้​ความเร็ว​ไม่เกิน 160 กม./ชม.(100 ไมล์​ต่อชั่วโมง) จะ​สามารถ​เลือก​ความ​ดันแบบ ECO เพื่อให้​สามารถ​ประหยัด​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​ได้​มากที่สุด อย่างไร​ก็​ตาม ถ้า​ต้องการ​ให้​มี​เสียง​รบกวน​น้อย​ที่สุด​และ​มี​ความ​นิ่ม​นวล​มาก​ที่สุด ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ความ​ดัน​เพื่อ​ความ​สะดวกสบาย​ซึ่ง​มี​ค่า​ต่ำ​กว่าแทน

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ทุกเดือน ให้​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ในขณะ​ที่​ยาง​เย็น ซึ่ง​หมายความ​ว่า​ยาง​มี​อุณหภูมิ​เท่ากับ​อุณหภูมิ​อากาศภายนอก หลังจาก​ขับ​รถ​ไป​ได้​หลาย​กิโลเมตร ยาง​จะ​ร้อน​ขึ้น​และ​ความ​ดัน​ยาง​จะเพิ่มขึ้น

ถ้า​จำเป็น ให้​เติม​ลม​จน​ความ​ดัน​เท่ากับ​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​ป้าย​ข้อมูล​ความ​ดัน​ลมยาง

บันทึก

  • หลังจาก​เติม​ลม​ยาง​แล้ว ให้​ติดตั้ง​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​กลับ​เข้า​ไป​ทุก​ครั้ง เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​จุก​เติม​ลม​ชำรุด​เสียหาย​เนื่องจาก​ก้อนหิน​, สิ่ง​สกปรก และอื่นๆ
  • ใช้​เฉพาะ​จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​พลาสติกเท่านั้น จุก​ปิด​กัน​ฝุ่น​แบบ​โลหะ​อาจ​เกิด​สนิม​และ​ทำ​ให้​หมุน​คลาย​ออก​ได้ยาก

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่